بحران پناهجویان – آلمان، ایران را در زمینه آموزش پناهجویان افغانی پشتیبانی می کند

06/08/1395

در نتیجه  چندین دهه ورود مستمر پناهجویان از افغانستان، اکنون بیش از 970هزار پناهجوی دارای مجوز اقامت و بیش از 2 میلیون بدون مجوز در ایران به سر می برند. وزارت امور خارجه آلمان به ایران کمک می کند تا این امکان را فراهم آورد که این آوارگان، آینده خود را در دست گیرند.

فعالیت مشترک برای پناهجویان افغا Bildungsprojekt für afghanische Mädchen in Teheran عکس را بزرگ کنید (© Danish Refugee Council)
بحران پناهجویان تنها از طریق قوانین ملی حل نخواهد شد بلکه نیازمند رویکردی بین المللی است. از همین رو سفارت آلمان در تهران همراه با شورای پناهجویان کشور دانمارک، از تلاش های ایران در جهت کمک به پناهجویان افغان در سطح کیفی بالا پشتیبانی می نماید.
از جمله این کمک ها، پروژه هایی آموزشی از سوی اداره کل امور مهاجرین و پناهجویان ایران (BAFIA) برای زنان، مردان، و کودکان افغان است.
کمک هایی مشخص از طریق آموزش های شغل Schneiderwerkstatt für afghanische Flüchtlinge  in Teheran عکس را بزرگ کنید (© Danish Refugee Council)
یکی از پروژه های آموزشی، در جنوب شهر تهران واقع شده است.در این محل، در راستای دوره های آموزشی یا تکمیلی سه ماهه، زنان و مردان افغان در یک کارگاه خیاطی تولید پوشاک را فرا می گیرند.
تقویت حقوق کودکان و دخترا Bildungsprojekt für afghanische Kinder in Teheran عکس را بزرگ کنید (© Danish Refugee Council)
در حال حاضر در جهان حدود 65 میلیون انسان آواره هستند که نیمی از ایشان کودکان و نوجوانانی هستند که محتاج حمایت ویژه اند. از این رو هدف یکی از پروژه های آموزشی برای دختران افغان است. آنها در مورد حقوق کودکان آموزش می بینند، در کلاس کامپیوتر شرکت می کنند، و اعتماد به نفس خود را با ارائه کارهای دستی خلاقانه تقویت می کنند.
فعالیت اتحادیه اروپا
آلمان در اتحادیه اروپا نیز جهت ایجاد همکاریهای عمیق تر انسان دوستانه با ایران تلاش می کند. کمک های انسان دوستانه فوری اتحادیه اروپا برای پناهجویان افغان در ایران در سال 2016 بالغ  بر 12،5 میلیون یورو بوده است. کریستوس استیلیانیدس، نماینده اتحادیه اروپا در امور کمک های انسان دوستانه و مدیریت بحران، طی دیداری از ایران در روز 3 آبان سال جاری، اختصاص 6 میلیون یورو کمک فوری دیگر از سوی اتحادیه اروپا برای حمایت از پناهجویان افغان در ایران را اعلام نمود.

اطلاعات بیشتر در همین زمینه:


بحران پناهجویان – دستاوردهای سیاست خارجی آلمان
حقوق کودکان
حقوق زنان
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد UNHCR   
شورای پناهجویان دانمارک