حفظ میراث فرهنگی در ایران: مرمت گنبد در بازار چهار سوق در تهران

از 21 تا 28 می 2017  یک تیم آلمانی از کارشناسان در تهران حضور داشته تا در محل امکان مرمت و بازسازی گنبد در بازار بزرگ را در چارچوب کمپین حفاظت از میراث فرهنگی توسط دولت آلمان  ارزیابی نماید.
بودجه این پروژه توسط وزارت امور خارجه جمهوری فدرال آلمان براساس همکاری بین دانشگاه آخن RWTH، پوتسدام FH  و بخش تحقیقات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران (ICHTO) تأمین می شود.
تحت سرپرستی پروفسورمارتینا ابری (FH پوتسدام) و پروفسور کریستیان رابه (RWTH آخن)  و مدیر پروژه، تلی گلکار (RWTH آخن) مطالعات اولیه جهت مرمت و نیزمستندسازی وضعیت موجود صورت پذیرفت. مجریان عبارتند از کارشناسان و متخصصان بازسازی و مرمت از برلین، مارک بوخ و آندرئاس شودروویتس (Buch & Schudrowitz) و نیزمارک ویتگر، معمار و کارشناس بناهای باستانی (Baumass) Restaurierung im goßen Bazar عکس را بزرگ کنید (© RWTH Aachen) از شهر ارفت اشتات نزدیک کلن.

و گروه ایرانی به سرپرستی دکتر مهناز اشرفی، علیرضا شاه محمدپور و ذات الله نیکزاد و متخصصان معماری و مرمت بنا.
چهارراه گنبدپوش حدود 12 متر قطر داشته و در وسط بازار تهران واقع شده است. در پایین ساقه استوانه ای زیر گنبد، گچکاری های متشکل از نقش گل و برگ و نخل بر روی سرستون ها دیده می شود. چهارراسته بازار در اینجا به یکدیگر تلاقی پیدا کرده که  ورودی هر یک از آنان دارای طاق تیزه دار بوده و در فرورفتگی بین ورودی ها مغازه ای قرار دارد. Restaurierung im goßen Bazar عکس را بزرگ کنید (© RWTH Aachen)
هدف از این پروژه حفاظت و استحکام آثارموجود بوده و اینکه مرمت بخشی از سطح گنبد با احتیاط صورت پذیرد. همزمان این پروژه فرصت خوبی را جهت همکاری بین ایران و آلمان و در زمینه حمایت ازحفظ آثار فرهنگی و گسترش آن فراهم می کند.
نتایج حاصل ازمرحله فعلی این پروژه قرار است پایه و اساس طرح مرمت  و برنامه ریزی  اجرای آن در سال  2017 باشد.

برنامه حفظ میراث فرهنگی وزارت امور خارجه جمهوری فدرال آلمان
از سال 1981 وزارت امور خارجه آلمان از پروژه های حفاظت از میراث فرهنگی در خارج از کشورحمایت به عمل می آورد. تا سال 2016 مجموعاً بیش از 2750 پروژه در 144 کشور با حدود 70 میلیون یورو مورد حمایت قرار گرفته اند.  
ازمیان پروژه های حمایت شده در ایران می توان به بازسازی خانه سیستانی در بم، محکم سازی تخت سلیمان و نیز حفظ مجموعه تاریخ موسیقی موزه موسیقی در تهران اشاره نمود.