آلمان از دانشجویان افغان در حال تحصیل در ایران حمایت می کند

DAFI عکس را بزرگ کنید (© UNHCR)

سفارت آلمان در تهران از پناهجویان افغان در حال تحصیل در دانشگاه های ایران حمایت می کند.
نمایندگان کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل متحد (UNHCR) ، موسسه تبادلات آکادمیک آلمان و سفارت آلمان در تهران روز 2 فوریه در تهران یک کارگاه آموزشی برای پناهجویان افغان که به یمن برنامه ای تحت عنوان«ابتکار عمل پناهجویان آلبرت اینشتین آلمان» (DAFI) با تامین مالی دولت آلمان، در دانشگاها ی ایران تحصیل می کنند، برگزار کردند.  
امید برای آینده ای بهتر
یک شرکت کننده زن، برنامه این بورسیه تحصیلی DAFI را که طی سال 1995 به این سو 2000 پناهجو در مقطع تحصیلی کارشناسی، اغلب با نتایجی تاثیر گذار حمایت شد ه اند، به «نور امید برای دانشجویان جوان افغان در ایران»، تشبیه می کند . به عنوان مثال، یک پناهجوی سابق که به عنوان کارگر ساختمانی کار می کرد، به یمن برنامه DAFI تحصیل پزشکی کرد و اکنون به عنوان جراح مشغول به کار است.
سیوانکا داماپالا، رییس کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل متحد می گوید: « از طریق این حمایت مالی، به دانشجویان جوان این امکان و امید برای آینده ای بهتر داده می شود.»
دیالوگ برای یک آموزش خوب
در کارگاه آموزشی، مهارت های رفتاری که در کنار بازدهی تحصیلی خوب، حائز اهمیت هستند ارایه داده شد. رییس موسسه تبادلات آکادمیک آلمان در تهران، دکتر فرنس اشتوکل، نگاهی به برنامه بورسیه تحصیلی این موسسه و حوزه دانشگاه ها در آلمان داشت.
دکتر باربارا مای، رییس بخش مهاجرت و پناهجویان درسفارت آلمان در تهران، با شرکت کنندگان پیرامون فعالیت های آلمان برای پناهجویان در منطقه بحث و تبادل نظر نمود. با توجه به موضوع تازه بحران پناهجویان،  تعداد بورسیه های تحصیلی که از سوی DAFI  تامین مالی می شود در سال 2016 به میزان 180 مورد افزایش داشته است و برای بورسیه تحصیلی  سال 2017  جمعا 272 پناهجوی جوان انتخاب شده اند.