„What are the benefits of international research cooperation?”

این موضوعی است که دکتر گئورگ شوته معاون وزیر آموزش و تحقیقات جمهوری فدرال آلمان، پروفسور دکتر پتر اشترواشنایدر، رییس جامعه تحقیقات و دکتر مارتین اشتراتمان، رییس موسسه ماکس پلانک روز 18 مهر سال جاری در تهران به اتفاق دانشمندان و پژوهشگران و نیز نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به بحث و گفتگو گذاشتند.

 
پروفسور دکتر حسین نجم آبادی، یکی از برجسته ترین چهره های حوزه علم ژنتیک با یک سخنرانی آتشین، جلسه در خصوص همکاری های بین المللی پژوهشی را آغاز نمود.  وی گفت: «همکاری طولانی او با پژوهشگران آلمانی، تنها به این دلیل موفقیت آمیز بوده است که هر دو طرف توانسته اند سهمی منحصر به فرد در این راستا داشته باشند. آلمان، کارشناسی فنی فوق العاده ای ارایه می دهد، تجارب طولانی مدت در حوزه ژنتیک انسانی، زیرساخت های بسیار خوب |پژوهشی و محیطی منحصر به فرد برای تحقیق و پژوهش. ایران دارای یک سیستم بهداشتی است که  تا دوردست ترین نقاط کشور کشیده شده است، جمعیتی به طور نا متعارف ناهمگون و دانشجویانی بسیار مستعد و با انگیزه.
پروفسور دکتر محمود نیلی احمدآبادی رییس دانشگاه تهران به همکاریی فراخواند که ارزشی مضاعف ایجاد می کند. در ریاضی، 4=2+2. اما در یک همکاری بین المللی علمی 4>2+2 صدق می کند، که این معیاری بسیار مهم است. 

این انسان ها هستند که تفاوت را ایجاد می کنند Dr. Georg Schütte, Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung  عکس را بزرگ کنید (© Denzel, Jesco / BPA) آقای شوته، معاون وزیر تصریح کرد که همکاری پژوهشی، پیش از هر چیز نیازمند اعتماد است و اعتماد، گاه، مهم تر از پول است. یک جنبه مثبت همکاری، در گسترش و تکمیل زیر ساخت های پژوهشی است، در به هم پیوند دادن ظرفیت ها و نیروها، در مدیریت پژوهشی مدرن. اما این انسان ها هستند که تفاوت را ایجاد می کنند.

کنجکاوی علمی و علم پیشرو  - «کهنه نو» و «جدید نو»

Professor Peter Strohschneider   عکس را بزرگ کنید (© DFG / David Ausserhofer) پروفسور دکتر اشترواشنایدر رئیس جامعه تحقیقات افزود: «یک همکاری موفقیت آمیز دیگر به چه چیز نیاز دارد؟ اطلاع داشتن در مورد اشتراک ها و تفاوت های میان شرکا، احترام متقابل، گاه و بیگاه تحریک سازنده و استانداردهای مشترک – همه این ها نیز مانند کنجکاوی علمی مهم هستند. سیاست گذاری در خصوص علم هم باید تحقیقات مسئله محور و هم کنجکاوی علمی را مورد حمیات و پشتیبانی قرار دهد. یعنی «کهنه نو» و «جدید نو».

پرداختن  به تناقض ها و موارد غیر قابل پیش بینی Max-Planck-Präsident Martin Stratmann عکس را بزرگ کنید (© Axel Griesch/MPG) پروفسور دکتر مارتین اشترات مان ، رئیس موسسه ماکس پلانک نیز گفت: «سیاستگذاری باز برای علم تنها هنگامی می تواند پیشرو باشد که از سویی درک و فهم ناشناخته ها و رودرویی با تناقض ها و موارد غیر قابل پیش بینی را حمایت کند و از سوی دیگر زیر ساخت هایی پدید آورد که از فرار مغزها جلو گیری نماید.

علاقه زیاد ایرانی ها به همکاری پژوهشی با آلمان
هم نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آقای پروفسور دکتر سالار آملی، معاون وزیر ، آقای پروفسور دکتر مجتبی شریعتی نیاسر و معاون وزیر آقای پروفسور دکتر وحید احمدی و نیز شمار زیادی از اعضای دانشگاه ها ایران و مراکز تحقیقاتی بر علاقه بسیار زیاد همکاری پژوهش با آلمان تاکید نمودند.  

هم گرایی آیران و آلمان و سیاستگذاری برای علم
میز گرد بحث و گفتگو در چار چوب سری برنامه های هم گرایی ایران و آلمان به ابتکار سفارت آلمان در تهران برگزار شد. از جمله شرکت کنندگان دیگر در جلسه  پروفسور دکتر مارگت وینتر مانتل، رئیس موسسه تبادلات آکادمیک آلمان، پروفسور دکتر آلفرد گوسنر، از جامعه فران هوفر، پروفسور دکتر یورگ هاکر، رئیس آکادمی ملی علوم لئوپولدینا و پروفسور دکتر راینهولد وایس از موسسه آموزش حرفه ای جمهوری فدرال آلمان بودند.

جهت مطالعه بیشتر:

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/KulturDialog/05_Wissenschaft/WissenschaftHochschulen_node.html

www.bmbf.de

www.dfg.de

www.mpg.de

www.daad.de

www.fraunhofer.de

www.leopoldina.org

www.senckenberg.de

www.bibb.de