سفیر آلمان، آقای میکائیل کلور-برشتولد از دانش آموزان افغانی در جنوب تهران بازدید کرد

سفیر میکائیل کلور-برشتولد به همراه نمایندگانی از دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی جمهوری اسلامی ایران از یک مدرسه کودکان پناهنده گان افغان که توسط سازمان کمک رسانی ایرانی ILIA  سازمان غیردولتی بین المللی شورای پناهندگان دانمارکی Danish Refugee Council  (DRC)اداره می شود، بازدید کرد.    
 این مدرسه در شهر ری، منطقه ای در جنوب تهران واقع می باشد که بسیاری از مردم در آنجا در فقر به سر می برند و نیز خانواده های پناهندگان بیشماری زندگی می کنند. آلمان به این مدرسه در چارچوب حمایت DRC، سالانه رقمی بالغ بر دو میلیون یورو کمک مالی می نماید. در این مدرسه که امسال دومین سالگرد خود را جشن می گیرد، معلمان ایرانی و افغانی سرپرستی حدود 100 کودک 5 تا 12 ساله را برعهده داشته و به آنان آموزش می دهند. سفیر آلمان همچنین از یک مرکز اجتماعی که توسط ILIA و DRC اداره می شود بازدید کرد. این مرکز چشم اندازهای کاری و حرفه ای در زمینه های طراحی گرافیک، خیاطی و آرایشی ارائه می دهد. سفیر در این راستا اظهار داشت که کسانی که از لحاظ شغلی و یا به طور افتخاری و دواطلبانه برای پذیرش و تطبیق پناهندگان در جامعه تلاش می کنند، باید مورد قدردانی قرار بگیرند. آنان برای این کودگان قهرمانان واقعی هستند. کلور-برشتولد ادامه داد: بسیار خوشحال هستم که آلمان در زمینه آموزش کودکان فعال بوده و از این امر حمایت مالی می نماید. بسیار مهم است که کودکان بتوانند به مدرسه بروند چراکه این امر موجب تقویت تطبیق و ادغام در جامعه و رشد و پیشرفت اجتماعی آنان می شود.
ایران از دهه ها پیش پناهگاه میلیون ها پناهنده افغانی بوده است. ادغام و تطبیق آنان در جامعه، کشور را با چالش های بزرگی روبرو ساخته است.

به روز شده: 25 بهمن 1396
سفیر آلمان، آقای میکائیل کلور-برشتولد از دانش آموزان افغانی در جنوب تهران بازدید کرد

Botschafter Michael Klor-Berchtold besucht afghanische Schulkinder in Südteheran