پیام سفیر

خواننده گرامی،
علم سیاست باید درها را بگشاید، آشنایی ها را امکان پذیر و گفتگو را میسر سازد. تمامی تیم سفارت آلمان خود را به انجام این وظیفه مکلف می داند، هر روز پس از دیگری.
ما برای معرفی بیشتر آلمان و آلمانی به شما، در وبسایت خود اخبار، اطلاعات، و تصاویری از آلمان را گرد هم آورده ایم و چشم اندازی به روابط سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی میان ایران و آلمان ارائه می دهیم. افزون بر این اطلاعاتی درباره مقررات روادید آلمان را به آگاهی شما می رسانیم.
روابط ایران و آلمان تاریخچه ای دیرینه داشته و از ظرفیت بالقوه بالایی برخوردار است. بیایید تا با یاری یکدیگر بر تعمیق بیشتر روابط نیکمان همت گماریم. من از شما دعوت می کنم، تا در مکالمات شرکت جسته و گفتمان میان ایران و آلمان را حمایت نمایید.

میکاییل کلور-برشتولد
سفیر جمهوری فدرال آلمان در جمهوری اسلامی ایران