پیام آقای زیگمار گابریل، وزیر امور خارجه آلمان به مناسبت سوم اکتبر 2017

Außenminister Sigmar Gabriel عکس را بزرگ کنید (© Auswärtiges Amt)

نزدیک به سه دهه‌ی پیش بر تقسیم‌بندی اروپا به دو جبهه‌ی شرق و غرب چیره گشتیم و یکی‌شدن دوباره‌ی آلمان را جشن گرفتیم. یاد و خاطره‌ی غلبه بر آن عاملِ جدایی‌افکن تا به امروز مردم دنیا را تحت تأثیر خود قرار داده است. به این فرصت تاریخی و به سیاست‌مدارانی که در عصر خود این اتحاد را بنیان گذاردند، با دیده‌ی شکرگزاری می‌نگریم: به ویلی برانت و هلموت کُهل که همین امسال از میان ما رفت.

سال های تنش‌زدایی از سیاست در دوره‌ای که ویلی دورانت صدراعظم بود، سپری شدند و با وجود اختلافات موجود در دو نظام، به واسطه‌ی نزدیک شدن به هم، نقطه‌ی عطفی حاصل گشت. تلاش آلمان برای همزیستی در اروپا، آشتی با کشورهای همسایه و پرهیز از قدرت‌طلبی ملی‌گرایانه، بستر وحدت آلمان را شکل داد.
پس از اتحاد دوباره‌ی آلمان و شکل‌گیریِ اموج دموکراسی و قانونمداری که ابعادش در آن روزگار به بسیاری از کشورهای جهان رسید، امروز در عصری به سر می‌بریم که اختلافات بر سر منافع بیش از پیش نمود پیدا کرده‌است. چالش‌های جهانی ظرف چند سال گذشته بیشتر و بیشتر شده‌اند: منازعات ژئوپلیتیک، تروریسم، جنبش‌های مهاجرتی، فقر و گرسنگی و همچنین تغییرات آب و هوایی و بیماری‌های واگیردار وظایف سنگینی را در سرتاسر جهان بر جوامع مختلف تحمیل کرده‌اند.
ما امروز هم به گفته‌ی ویلی برانت، به دنبال یک "سیاست جهان‌شمول" هستیم که برخوردار از عدالت جهانی، حق‌مدارانه و فرای مرزهای ملی عمل کند. جامعه‌ی جهانی در چند دهه‌ی اخیر به پیشرفت‌های چشمگیری نائل شده است؛ سند 2030 برای جامعه‌ی جهانی به همان اندازه که به منزله‌ی یک نقطه‌ی عطف به حساب می‌آید، یادآور قول و تعهد ما نسبت به یکدیگر نیز هست. فقط با هم و با احترام به هم می‌توانیم چالش‌های بین‌المللی همچون تغییرات آب و هوایی و پیامدهای مخوف آن مانند خشکسالی و یا سیل را از میان برداریم. کمک به برقراری صلح در بحران ها و منازعات منطقه‌ای هم یک وظیفه‌ی بین‌المللی‌ست. ثبات و توسعه امید به زندگی را افزایش می‌دهد.
هیچ کشوری قادر نیست مشکلاتی را که امروز با آن مواجهیم، به تنهایی حل و فصل کند. چاره این مشکلات در منزوی کردن نیست، بلکه باید شرکای قدرتمندی داشته باشید. کشور ما در سایه‌ی تجربیات تاریخی خود و با تجربه‌ی غلبه بر استبداد و ایجاد و تقویت حکومتی مبتنی بر قانون، پنجه در پنجه‌ی این چالش‌ها افکنده است. آلمان آمادگیِ پذیرش مسولیت در عرصه‌ی بین‌الملل را دارد و از همین روست که برای کسب کرسی غیردائم در شورای امنیت سازمان ملل برای سال 2020/2019 نامزد شده است. ما امروز در عصر چالش‌های بزرگی زندگی می‌کنیم که غلبه بر آن ها آینده‌ی بشریت و این سیاره را رقم خواهد زد. و البته در دنیایی از فرصت‌های جدید و متنوع که فعالانه باید از آن ها بهره‌برداری کنیم. روز اتحاد آلمان فرصت مناسبی است تا در این باره کمی فکر کنیم.

پیام آقای زیگمار گابریل به مناسبت سوم اکتبر 2017

Feier zur deutschen Wiedervereinigung