سفیر، میکائیل کلور – برشتولد و وزیر نیرو، آقای حمید چیت چیان نخستین تأسیسات خورشیدی ایران را افتتاح می کنند

روز شنبه 16 بهمن ماه سال جاری، سفیر، میکائیل کلور – برشتولد به همراه آقای چیت چیان وزیر نیرو، در استان همدان، نخستین مجتمع خورشیدی بزرگ ایران را که یک سرمایه گذار آلمانی به همراه شرکای محلی راه اندازی کرده اند را افتتاح نمود. 

اتصال دو مجتمع خورشیدی، هرکدام با گنجایشی بالغ بر هفت مگاوات به شبکه برق باحضور 250 میهمان از جمله نمایندگان مجلس و نمایندگانی از همدان جشن گرفته شد. سرمایه گذاری بالغ بر 15 میلیون یوریی از آلمان، اولین پروژه تولید برق از انرژی خورشیدی (Photovoltaik) در ایران و تاکیدی بر آینده انرژی های تجدید پذیر در ایران است. سفیر، کلور - برشتولد تاکید کرد که سرمایه گذار آلمانی از دو جنبه برای آینده سرمایه گذاری کرده است: فناوری آینده و آینده ایران. آلمان به عنوان ملتی پیشرو در زمینه انرژی های تجدید پذیر، شریکی عالی برای ایران در راه تلاش برای ارتقای سهم انرژی های تجدید پذیر است.

تفاهم نامه اتمی: بنیادی برای رشد و گشترش اقتصادی
سرمایه گذاری های آلمان به تفاهم نامه هسته ای که در سال 2015 به تصویب رسید باز می گردد. با لغو تحریم های مربوط به برنامه هسته ای در ژانویه 2016، سرمایه گذار آلمانی تصمیم گرفت برای نخستین بار در ایران سرمایه گذاری کند. یک سال بعد، تاسیسات خورشیدی به شبکه اتصال یافته بودند. سفیر همچنین تاکید کرد: «تفاهم نامه وین، پایه ای یرای رشد و گسترش اقتصادی را ایجاد می کند. ما باید صبور باشیم اما شاهد نخستین موفقیت ها هستیم. باید به راهمان ادامه دهیم. آلمان در این راه تلاش می کند.»

همکاری مثبت
میهمانان افتخاری از هر دو تاسیسات خورشیدی با هرکدام مساحتی بالغ بر هشت هکتار بازدید کردند و از همکاری های موفقیت آمیز برنامه ریزان آلمانی و نیروهای محلی در نصب تاسیسات قدردانی نمودند. هر دو تاسیسات خورشیدی در نزدیکی شهر همدان قرار دارند، که موقعیت آن ها دارای بهترین پیش شرط برای به کارگیری تاسیسات خورشیدی می باشد. مجریان پروژه، همکاری خلاقانه نهادهای محلی و پذیرا بودن آنان برای سرمایه گذاری از آلمان را مورد تشویق قرار دادند.

انرژی، محیط زیست و آب و هوا در سیاست خارجی و انرژی آلمان
بازدهی حداکثری انرژی، انرژی های تجدیدپذیر و خروج از بحث انرژی هسته ای – این ها برجسته ترین ستون های سیاست انرژی آلمان هستند. آلمان می خواهد با آنچه تحول انرژی نامیده می شود، تولید انرژی خود را به طور پایدارتر، متناسب تر با آب و هوا و قابل اعتمادتر سازد.
تغییر آب و هوا در سطح جهانی، یکی از بزرگ ترین چالش های بشریت است و و عملکرد تلاشگرانه و سریع  مشترک کشورها در سطح بین المللی را می طلبد. بالا رفتن مصرف سوخت های فسیلی  به آب و هوا آسیب رسانده و عواقبی فاحش برای بسیاری از مناطق جهان در بر خواهد داشت. از این رو انرژی های تجدیدپذیر در آینده نقشی کلیدی بر عهده خواهد داشت. حفاظت از محیط زیست، همزمان آینده نگری برای زندگی، جلوگیری از مناقشه و سیاست امنیتی فعال است. آلمان در این راستا در سطح بین المللی و در چارچوب اروپا تلاش می کند.

مطالب بیشتر:

مهرنیوز

انرژی

محیط زیست

آب و هوا


16 بهمن 2017