شراکت های بین المللی برای نوآوری های پایدار

آلمان از طریق حمایت های مالی، از پروژه های تحقیق و توسعه در زمینه های اقلیمی، محیط زیستی و انرژی پشتیبانی می کند. محققین و مهندسین ایرانی که در این زمینه ها با مؤسسات آلمانی همکاری می کنند نیز می توانند از این حمایت های مالی استفاده کنند.

تمرکز بر حمایت مالی از همکاری های تقاضا محور، در زمینه تحقیق و توسعه می باشد. هدف، طراحی و پیاده سازی مشترک راه حل های نوآورانه و پایدار برای چالش های مشخص در کشور شریک در زمینه های بهره وری و فن آوری مواد خام، مدیریت آب، بهره وری انرژی و تعدیل تغییرات اقلیمی، انطباق با تغییرات اقلیمی، مدیریت اراضی، سیستم های انرژی و ریسک های طبیعی می باشد.

اطلاعات بیشتر

Kurzinformation in Englischer Sprache , PDF 154.85k