مدیریت بین‌المللی خطر و فاجعه

آلمان از پروژه‌های تحقیق و توسعه برای بهبود مدیریت خطر و فاجعه از طریق کمک‌های مالی حمایت به عمل می‌آورد. محققان و طراحان ایرانی هم که در این خصوص با موسسات آلمانی همکاری می‌کنند، می‌توانند از این حمایت مالی بهره‌مند شوند.
حوادث طبیعی مانند زمین لرزه، سیل، رانش زمین، طوفان، خشکسالی، و همچنین آسیب‌های فنی جان میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کنند و در سراسر جهان موجب خسارات اقتصادی فراوان می‌شود. در سطح بین الملل توافقات و هماهنگی‌هایی صورت گرفته‌اند تا بتوان با پیامده‌های اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی این رویدادها بهتر مقابله کرد. تحت نظارت سازمان ملل متحد در سال 2015 برنامه‌ی "چهارچوب سندای بمنظور کاهش خطر بلایا" (SFDRR) به تصویب رسید، که در آن مدیریت خطر و فاجعه نقش اصلی را ایفا می‌کند. آنگونه که در اولویت‌های عملیاتی و اهداف جهانی این برنامه آمده، رویکرد بین المللی برای کاهش بلایای طبیعی (UNISDR) تا سال 2030 پابرجا خواهد بود.
در آلمان، امنیت شهری یکی از وظایف اولویتی  در جهت ارتقای کیفیت زندگی و ارزش افزوده است. این امنیت یکی از شش زمینه فعالیتی در برنامه‌ی "راهبرد جدید فناوری پیشرفته - نوآوری برای آلمان" می‌باشد. در برنامه "پژوهش برای امنیت شهروندی" که از طرف دولت فدرال تدوین گردیده، توجه ویژه‌ای به پیشگیری از خطر و فاجعه شده و آلمان با راهکار ادغام بازیگران مختلف این عرصه، از تجربیات زیادی در باب پژوهش کاربردی-امنیتی برخوردار است.

اطلاعات بیشتر در مورد این کمک مالی در وب سایت وزارت تحقیقات فدرال