مسئول هماهنگی های منطقه‌ای آلمان در امور آوارگان و مهاجران به منظور چند دیدار و گفتگو به تهران آمد.

آقای دکتر رودیگر لُـتس از سفارت آلمان در آنکارا که دیپلمات مسئول هماهنگی امور مهاجران سفارتخانه‌های آلمان در محدوده‌ی یونان تا عراق نیز می‌باشد، از 15 تا 18 بهمن از ایران دیدن کرد تا از وضعیت آوارگان افغان و تلاش سازمان‌های بین‌المللی همچون برنامه‌ی غذای جهانی بازدید نماید. Deutschlands Regionalkoordinator für Flucht und Migration zu Gesprächen in Iran عکس را بزرگ کنید (© Deutsche Botschaft Teheran)
در همین راستا آقای لُـتس به همراه همکارش در سفارت آلمان در تهران یعنی خانم دکتر باربارا مای که مسئول امور آوارگان و مهاجران می‌باشد، از یک اردوگاه آوارگان در ساوه واقع در جنوب غرب تهران دیدن کرد. آوارگان افغانی که در این کمپ زندگی می‌کنند بیشتر از طرف آلمان مورد حمایت قرار می‌گیرند.


Deutschlands Regionalkoordinator für Flucht und Migration zu Gesprächen in Iran عکس را بزرگ کنید (© Deutsche Botschaft Teheran)


آلمان همچنین در چهارچوب گفتمان سیاست مهاجرتی خود با کشورهای مبدأ، کشورهای اقامت موقت و کشورهای مسیر مهاجرت، از تلاش‌های دولت ایران در زمینه پذیرش و همزیستی شایسته آوارگان و حساسیت نسبت به رشد و پیشرفت آنها حمایت به عمل می‌آورد.

مورخ 18 بهمن 1396

مسئول هماهنگی های منطقه‌ای آلمان در امور آوارگان و مهاجران به منظور چند دیدار و گفتگو به تهران آمد.

Deutschlands Regionalkoordinator für Flucht und Migration zu Gesprächen in Iran