حمایت سه میلیون یورویی آلمان از فعالیت دو شورای پناهندگان نروژ و دانمارک پیرامون افغان‌های حاضر در ایران

آلمان در سال 2018 نیز تلاش خود را در پشتیبانی از آوارگان افغانی ادامه می‌دهد. روز دوشنبه، 14 اسفند 1396، میشائیل کلور-برشتولد سفیر آلمان، و اُلیویه فاندکاستِـل رییس حوزه ایران شورای آوارگان نروژ (NRC)، یک قرارداد همکاری به ارزش یک میلیون یورو به امضا رساندند.

تهران، سفارت آلمان، 15 اسفند 1396: سفیر آلمان، میشائیل کلور-برشتولد، همراه با نمایندگان شورای آوارگان دانمارک و شورای آوارگان نروژ عکس را بزرگ کنید تهران، سفارت آلمان، 15 اسفند 1396: سفیر آلمان، میشائیل کلور-برشتولد، همراه با نمایندگان شورای آوارگان دانمارک و شورای آوارگان نروژ (© سفارت آلمان در تهران)


این مبلغ باید صرف امور تحصیلی و آموزشی، اطلاع‌رسانی، مشاوره و حمایت حقوقی از نزدیک به هفت‌هزار آواره افغان در استان‌های کرمان و خراسان رضوی ایران گردد. کلور-برشتولد ضمن امضای این قرارداد ابراز داشت: نزدیک به 65 میلیون نفر در سراسر جهان در آوارگی به سر می‌برند و حمایت کشورهایی که بیشترین آواره را جذب می‌کنند، که ازآن جمله می‌توان به تلاش‌های آلمان در این حوزه اشاره کرد، در جهت هدایت و شکل‌دهی مؤثرِ جریانات مهاجرتی‌است.


سفیر آلمان، میشائیل کلور-برشتولد و اُلیویه فاندکاستِـل رییس شورای آوارگان نروژ در ایران، در تاریخ 15 اسفند در سفارت آلمان در تهران عکس را بزرگ کنید سفیر آلمان، میشائیل کلور-برشتولد و اُلیویه فاندکاستِـل رییس شورای آوارگان نروژ در ایران، در تاریخ 15 اسفند در سفارت آلمان در تهران (© سفارت آلمان در تهران)


اُلیویه فاندکاستِـل، رییس شورای آوارگان نروژ در ایران نیز در این ملاقات اظهار داشت: به لطف حمایت آلمان، شورای آوارگان نروژ در سال 2017 توانست از 13000 دختر و پسر و زن و مرد افغان و اعضای انجمن‌های پذیرنده آن ها حمایت به عمل آورد. به لطف پشتیبانی دوباره آلمان، شورای آوارگان نروژ خواهد توانست اقداماتش را در این زمینه ادامه داده و موفقیت‌هایی را که تاکنون کسب کرده، استحکام بخشد.
شورای آوارگان دانمارک نیز جزو شرکایی‌است که از طرف آلمان برای آن دسته از افغان‌هایی که نسل سوم‌شان در ایران مشغول زندگی هستند، اقدامات حمایتی و در جهت همزیستی به موجب اجرا می‌گذارد. برای این منظور در کوپنهاگ، پایتخت دانمارک، قراردادی بالغ بر دو میلیون یورو برای سال 2018 به امضای طرفین رسیده است.
مورخ 14 اسفند 1396