مرور فیلم های آلمانی سهراب شهید ثالث در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران

سفارت آلمان در همکاری با سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران از دوم لغایت یازدهم اسفندماه، مرور آثار آلمانی کارگردان ایرانی، سهراب شهید ثالث را به اجرا گذارد.
در چارچوب نمایش آثار، تعداد 9 فیلم از مجموع 13 فیلم شهید ثالث که طی دوره فعالیت کاری وی در آلمان دهه 70 و 80 میلادی تهیه شده اند، به معرض نمایش گذاشته شدند.
در گذشته ای دور از عصر حاضر، که در آن فعالیت در خارج از کشور برای فیلمسازان جوان امری عادی محسوب می شود، این کارگردان دیدگاهی ارزشمند از برون را برای فیلم آلمان به ارمغان آورد.
فیلم های وی امروز نیز به واسطه نگاه کند خود به افراد حاشیه اجتماع مطرح اند، فیلم هایی که در عین حال کشمکش های درونی شهید ثالث به عنوان فیلمسازی منزوی را نیز منعکس می کنند.
18 نمایش این مرور آثار، که پس از برخی نیز برنامه بحث و گفتگو انجام شد، با استقبال بسیار تماشاچیان مواجه گردید.
در روز 10 اسفند، پس از نمایش فیلم و در چارچوب مجموعه "رویارویی ایران و آلمان"، گفتگویی میان کارگردان ایرانی آقای رضا حائری به عنوان برنامه گردان مجموعه فیلم و خانم ویوین بوخهورن، کارشناس آلمانی آثار شهید ثالث صورت گرفت. در این راستا تماشاچیان فرصتی یافتند تا با زندگی و آثار این کارگردان بیشتر آشنا شده و همچنین سوالات خود را با کارشناسان مطرح نمایند.
سفارت آلمان از موزه هنرهای معاصر تهران، سینماتک این موزه، آقای رضا حائری، و خانم ویوین بوخهورن بابت همکاری مطلوب سپاسگزار است.


مرور فیلم های آلمانی سهراب شهید ثالث در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران

Deutsch-Iranische Begegnungen