وزیر امور خارجه جمهوری فدرال آلمان، زیگمار گابریل، در خصوص حملات تروریستی در تهران


تاریخ انتشار: 17 خرداد 1396

وزیر امور خارجه آلمان، گابریل، امروز مورخ 17 خرداد 1396 در برلین در خصوص حملات تروریستی در تهران اظهار داشت:

"اینجانب حملات تروریستی در ساختمان مجلس شورای اسلامی ایران  و نیز مرقد بنیانگذار انقلاب امام خمینی را به شدت محکوم می نمایم. یک بار دیگر جنایتکاران بی وجدان تعداد بسیاری از انسان های بی گناه را به کام مرگ فرو بردند.

آنجا که ترور حد و مرزی نمی شناسد، نباید همدردی و انسانیت محدودیتی داشته باشد. ما نیز در غم مردم ایران شریک هستیم و به خانواده قربانیان تسلیت می گوییم. امیدواریم که همه مصدومان به زودی سلامت کامل خود را به دست آورند."