آلمان از فعالیت اداره امور پناهجویان ایران و سازمان ملل پشتیبانی می کند.

نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان در ایران، در پایان ماه نوامبر از نمایندگان سفارت های کشورهای اتحادیه اروپا، افغانستان، ژاپن و استرالیا و دفتر فعال سازمان ملل در ایران، دعوت به عمل آورد تا از پروژه های یاری رسانی در استان اصفهان بازدید به عمل آورند.  
گفتگوی سه روزه با دفاتر محلی، همکاران پروژه و نیز آوارگان افغانستان امکان نگاهی عمیق به فعالیت به کمیساریای عالی پناهنگان سازمان ملل را داد که چندین سال است یاری رسانی دولت ایران به خانواده های پناهجو از کشور همسایه را حمایت می نماید را فراهم ساخت.


Referentin der Deutschen Botschaft Teheran für Flucht und Migration, Dr. Barbara May, mit Schülerinnen in Isfahan عکس را بزرگ کنید (© Deutsche Botschaft Teheran)

نماینده سفارت آلمان در تهران در خصوص آوارگان و مهاجرت
جریان حرکت آوارگان، تنها با اقدامات ملی قابل حل نیستند بلکه همکاری های بین المللی را می طلبند. از این رو آلمان دولت ایران را در جهت ساماندهی آوارگان در جامعه  یاری می دهد. سفارت آلمان،از نظر مالی پروژه های در زمینه تعلیم و تربیت، بهداشت و آموزش حرفه ای را پشتیبانی می نماید. اعزام یک رایزن در زمینه آوارگان و مهاجرت، نشان می دهد که این، فعالیتی پایدار و طولانی مدت است. دکتر باربارا مای با دست اندرکاران ایرانی و بین المللی، ارتباط را برقرار نگه می دارد و دیالوگ در خصوص موضوعات مربوط به آوارگان و مهاجرت در ایران را حمایت می کند.


In einem Bürgerbüro, Daftar-e Pishkhan-e Dowlat, das auch Flüchtlingen für ihre Registrierung im Gesundheitssystem offensteht. عکس را بزرگ کنید (© Deutsche Botschaft Teheran)

پروژه های کمک رسانی در منطقه اصفهان
گفتگو ها و دیدارها در یک مرکز بهداشتی، یک مرکز بازپروری، یک دبستان، یک دفتر پیشخوان دولت، و یک کارگاه نساجی، امکان ایجاد دیدگاه هایی شخصی از موقعیت زندگی آوارگان در ایران را فراهم نمود. افزون بر آن مبانی مهمی جهت همکاری های آتی ایجاد گردید.   
در نتیجه دهه ها حرکت آوارگان از افغانستان، در ایران بیش از 970 هزار آواره با مجوز اقامت و بیش از 2 میلیون بدون مدرک زندگی می کنند.

نگارش: 8 آذر 1395