حمایت آلمان و سازمان ملل متحد از ایران در مبارزه با مواد مخدر

دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC) با حمایت آلمان، از تاریخ سوم تا پنجم مرداد کنفرانسی را بمنظور پیشگیری، درمان و بازپروری معتادان به مواد مخدر و درمان ایدز (HIV) در تهران برگزار کرد.
نمایندگانی از شرکتهای مردم‌نهاد ایران و جمعی از عوامل و دست‌اندرکاران مدنی-اجتماعی فعال در این حوزه، از جمله شرکت‌کنندگان این نشست بودند. این کنفرانس فرصتی مناسبی بود تا کارشناسان بین‌المللی به تبادل دانسته‌ها و تجربیات خود پرداخته و بستری را فراهم کرد که در آن شرکت‌کنندگان ایرانی حاضر در کنفرانس نیز با هدف گسترش همکاری‌ها و تقویت سیاست پیشگیرانه‌ی ایران، به بحث و تبادل نظر بپردازند.

آقای کلور-برشتولد، سفیر جمهوری فدرال آلمان در این مراسم گفت: باید کار را از ریشه‌ها و دلایل اعتیاد به مواد مخدر شروع کنیم و از این طریق زمینه را برای یک سیاست بلندمدت پیشگیرانه هموار نماییم.

UNODC-Konferenz zu Drogenbekämpfung عکس را بزرگ کنید (© UNODC Field Office Iran )
آقای کلور-برشتولد ضمن تشکر از شرکت‌کنندگان در این کنفرانس، از مقامات ایرانی هم بخاطر همکاری‌ و حمایت‌شان از این برنامه که با هدف کاهش استفاده از مواد مخدر و اثرات مخرب مصرف آنها و نیز مبارزه با خطرات ویروس HIV و همچنین حمایت از ساختارهای مبتکرانه و منطقه‌ایی بمنظور ممانعت از ورود مواد مخدر به کشور برگزار گردید، قدردانی کرد.
در سپتامبر 2017 کنفرانس دیگری با پشتیبانی سفارت آلمان برگزار خواهد شد که به موضوع کاهش تقاضای مواد مخدر خواهد پرداخت و راه‌های نائل شدن به محیطی پایدار برای زندگی را نشان خواهد داد.


UNODC-Konferenz zu Drogenbekämpfung عکس را بزرگ کنید (© UNODC Field Office Iran )


آلمان بعنوان شریک چندین‌وچند ساله‌ی دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در ایران شناخته می‌شود و سفارت آلمان در تهران از سال 2009 هم از لحاظ مالی و هم ایده‌پردازی از فعالیت‌های این دفتر حمایت کرده است،د بطوریکه وزارت امور خارجه آلمان در سال 2016 مبلغ یکصدوشصت هزار یورو و در سال 2017 تا به امروز مبلغ هفتادوپنج هزار یورو برای این منظور هزینه کرده است.
مطالب بیشتر

مطالب بیشتر

حمایت آلمان و سازمان ملل متحد از ایران در مبارزه با مواد مخدر

UNODC-Konferez zu Drogenbekämpfung