امضای قرارداد میان سفارت آلمان و سازمان امور پناهندگان نروژ

Vertragsunterzeichnung zwischen der Deutschen Botschaft und dem Norwegian Refugee Council عکس را بزرگ کنید (© Deutsche Botschaft Teheran)

در روز 26 اسفند ماه 1395 سنگ بنای همکاری نوینی در زمینه کمک به پناهندگان گذاشته شد. سفیر آلمان، آقای میکاییل کلور-برشتولد، به همراه مدیر منطقه ای سازمان امور پناهندگان نروژ NRC آقای الیویه فاندکاستل، قراردادی جهت همکاری در سال 2017 امضا نمود.
وزارت امور خارجه آلمان در برلین با اختصاص کمکی به مبلغ 750000 یورو از اقدامات NRC در ایران در حمایت از پناهندگان افغان، که اکنون سومین نسل ایشان در ایران بسر می برد، پشتیبانی می نماید. هدف اصلی پروژه ها، کمک به گروه های بسیار نیازمندی است، که شرایط زندگی ایشان می بایست با دسترسی به آموزش و مراقبت های پزشکی و همچنین با مشاوره های خاص حقوقی، بهبود یابد. NRC در استان های کرمان و خراسان فعال است و در آینده نیز دفتری در شهر مشهد افتتاح خواهد نمود که یکی از امور مربوطه آن، اجرای تصمیم اخیر اداره امور پناهندگان ایران (بافیا) برای ثبت افراد خواهد بود.
سفیر آلمان، آقای کلور-برشتولد در گفتگوی با میهمانان به مناسبت امضای قرارداد چنین بیان داشت: "جمهوری فدرال آلمان خدماتی که ایران از طولانی مدت برای پناهجویان افغان ارائه می دهد را ارج می گذارد. ما می خواهیم با همکاری خود سهمی در ارائه کمک فوری به این خانواده ها و در ساخت آینده ای بهتر برای ایشان در آتیه نزدیک، ایفا نماییم."
NRC در کنار سازمان امور پناهندگان دانمارک DRC و کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان UNHCR همکاری تنگاتنگی با دولت ایران دارند. این سازمان های امدادی به نوبه خود بخشی از یک شبکه امدادی هستند که از سوی کشور آلمان پشتیبانی مالی می شود. چندین سال پیش در همین چارچوب برنامه بورسیه منحصر به فردی برای پناهجویان مراجعه کننده به موسسه تبادلات آکادمیک آلمان ایجاد گردید، که در ایران نیز تا کنون بیش از 2000 دانشجوی افغان (272 نفر از آن در سال جاری) از آن بهره برده اند.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس های زیر مراجعه نمایید:
دستاوردهای سیاست خارجی آلمان در زمینه مهاجرین و پناهندگان
بنیاد آلمانی آلبرت آینشتاین
سازمان امور پناهندگان نروژ
کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان
  سازمان امور پناهندگان دانمارک