روز جهانی تالاب ها – جدی گرفتن حفاظت از تالاب های مهم بین المللی

World Wetlands Day – Schutz von Feuchtgebieten von internationaler Bedeutung ernst nehmen عکس را بزرگ کنید (© Deutsche Botschaft Teheran)

سفیر میکائیل کلور برشتولد در تاریخ 14 بهمن (برابر با 02 فوریه) به همراه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست، خانم معصومه ابتکار، و سفیر عراق در ایران، آقای عبود الموسوی، به نزدیکی شهر اهواز سفر نمود و از تالاب شادگان، خور موسی و خور الامیه که در فهرست تالاب های در معرض خطر و دارای اهمیت بین المللی قرار دارند، بازدید نمود.
این تالاب به مساحت 400 هزار هکتار در استان خوزستان در جنوب غربی کشور و در نزدیکی مرز عراق قرار دارد و از سال 1975 جزو شش تالاب کشور می باشد که در چارچوب "پیمان حفاظت از تالاب ها ی مهم بین المللی، به ویژه تالاب های زیستگاه پرندگان آبزی (کنوانسوین رامسر) تحت محافظت قرار دارند.
نیاز مبرم به بهبود شرایط زیست بومی و شرایط طبیعی زندگی
از آنجایی که شرایط زیست بومی تالاب و همزمان شرایط طبیعی زندگی در این محل از زمان ثبت آن به وضوح بدتر شده است، مجموعه "تالاب شادگان، خور موسی و خور الامیه" از سال 1993 در فهرست مونترو ثبت شده و مشمول فرایند نظارت و مشاوره بین المللی می باشد. کارشناسان شرایط محلی را بررسی نموده و به صورت مشترک با ایران، تدابیری جهت بهبود شرایط منطقه تعیین می کنند.
World Wetlands Day – Schutz von Feuchtgebieten von internationaler Bedeutung ernst nehmen عکس را بزرگ کنید (© Deutsche Botschaft Teheran)

ضرورت همکاری بین المللی
به گفته سفیر کلور-برشتولد، تمام کشورها می بایست حفاظت از تالاب های مهم بین المللی را جدی بگیرند. بسیار مهم است که از اهمیت ویژه تالاب ها برای توسعه اقتصادی پایدار آگاه باشیم، شرایط زیست بومی آنها را حفظ و از طریق مدیریت پیشرفته زیستگاه ها و استفاده پایدار تضمین نمائیم. همچنین همکاری بین المللی در حفاظت از تالاب ها ضروری می باشد. به گفته سفیر کلور-برشتولد، کنوانسیون بین المللی رامسر چارچوب مورد نیاز این امر را مهیا می سازد.
حفظ شرایط اقلیمی و محافظت در برابر توفان های شنی
تالاب ها از اهمیت زیست بومی بالایی برخوردارند. آنها در تصفیه آب های زیرزمینی و محافظت در برابر طغیان و سیل نقش دارند و در حفظ شرایط اقلیمی از اهمیت ویژه ای برخوردارند: از آنجایی که به عنوان کاهنده کربن (دی اکسید کربن) عمل کرده و در سطح جهان، مقادیر زیادی از کربن را ذخیره می کنند، می توانند در راستای کاهش اثر گلخانه ای مؤثر باشند. تالاب ها توسط پرندگان آبزی و کنارآبزی به عنوان اقامتگاه زمستانی مورد استفاده قرار می گیرد. تالاب ها در خوزستان در برابر توفان های خطرناک شن، که در منطقه جولان می دهند و زندگی و سلامتی مردم شهرهایی مانند اهواز، سوسنگرد و دزفول و همچنین مردم روستاها را تهدید می کنند، محافظت می کنند.
نظر به ثبت " تالاب شادگان، خور موسی و خور الامیه " در "فهرست مونترو"، سفیر کلور-برشتولد به تجربه آلمان در زمینه تالاب "نیدر راین پایین" اشاره نمود، که به دلیل بدتر شدن شرایط زیست بومی در سال 1993 میلادی می بایست در "فهرست مونترو" ثبت می گردید و پس از فرآیند موفقیت آمیز نظارت و مشاوره بین المللی، تنها پس از چند سال و در سال 1999 میلادی مجدداً امکان حذف آن از فهرست تالاب های در معرض خطر میسر گردید.
کنوانسیون رامسر
این کنوانسیون در تاریخ 2 فوریه 1971 در شهر رامسر ایران منعقد شد و قدیمی ترین کنوانسیون بین المللی مرتبط با حفظ و استفاده پایدار از منابع طبیعی می باشد.
169 کشور عضو این پیمان می باشند که مجموعاً 2241 تالاب مهم بین المللی با مجموع مساحت 215.2 میلیون هکتار را تحت حفاظت قرار داده اند.
ایران از سال 1975 میلادی جزو کشورهای امضاء کننده پیمان می باشد و آلمان در سال 1976 میلادی به این کنوانسیون پیوست.
ایران از این زمان تا کنون 24 منطقه با مجموع مساحت 1486438 هکتار را تحت حفاظت قرار داده است. در آلمان 34 منطقه با مجموع مساحتی حدود 868000 هکتار وجود دارند که به عنوان تالاب مهم بین المللی محسوب می شوند. بزرگترین این مناطق در آلمان "واتِن مِر، اِلبه-وِزِر درای اِک" می باشد که با مساحت 38460 هکتار در نیدرزاکسن قرار دارد. کوچکترین تالاب مهم بین المللی آلمان "الاند-البه-نیدِرونگ و البائوه یریشو" در زاکسن-آنهالت با مساحت 8605 هکتار می باشد. World Wetlands Day – Schutz von Feuchtgebieten von internationaler Bedeutung ernst nehmen عکس را بزرگ کنید (© Deutsche Botschaft Teheran)

روز جهانی تالاب ها

World Wetlands Day