آلمان، کشوری زیبا

Murnauer Moos, Bayern عکس را بزرگ کنید (© picture-alliance / KPA) درباره ایالت ها و شهرهای بزرگ آلمان از طریق نقشه آلمان اطلاعات مفیدی به دست می آورید! برای این منظور بر روی یک ایالت کلیک کنید!

Deutschland Mecklenburg-Vorpommern Schleswig-Holstein Hamburg Bremen Niedersachsen Sachsen-Anhalt Berlin Brandenburg Baden-Würrtemberg Sachsen Thüringen Nordrhein-Westfalen Hessen Rheinland-Pfalz Saarland Bayern

مرکز اطلاعات توریستی آلمان

اطلاعات متنوعی درباره آلمان، مکان های برگزاری کنگره، مراکز خرید یا برنامه هایی برای نوجوانان و اطلاعات بیشتری از این قبیل را در وب سایت مرکز اطلاعات توریستی آلمان (DZT) پیدا می کنید.

آلمان، کشوری زیبا

Dresdener Neumarkt mit Frauenkirche

گالری عکس آلمان