پیش گیری از فساد

مقررات پیش گیری از فساد در تشکیلات اداری جمهوری فدرال آلمان مورخ 30 ژوئیه سال 2004 چارچوب حقوقی مورد نظر برای تحقق تکالیف جهت پیش گیری از فساد در مرکز وزارت امور خارجه جمهوری فدرال آلمان و نمایندگی های آلمان در خارج از کشور را تعین می نماید. جهت گیری این مقررات عبارت است تشریح کنش اداری مناسب، عادلانه و شفاف برای پیش گیری از فساد اداری به زبانی قابل فهم، به مدد چند مقررات ساده.

Korruption عکس را بزرگ کنید (© colourbox)

لازم است که اصول اخلاقی و رد فساد جایگاه ویژه و محکم در پندار کارکنان وزارت امور خارجه جمهوری فدرال آلمان در مرکز و دیپلمات های اعزامی و کارکنان محلی در نمایندگی های آلمان در جهان به خود اختصاص دهد. محور های عمده پیش گیری از فساددر تشکیلات اداری وزارت امور خارجه جمهوری فدرال آلمان در مرکز و نمایندگی های جمهوری فدرال آلمان در جهان ایجاد حساسیت در کارکنان در ارتباط با مقوله حفاظت در قبال مخاطرات ناشی از فساد احتمالی و حفظ استانداردهای بالای اخلاقی و حقوقی بعنوان بخش جدائی ناپذیر از کنش اداری است.

مقام مسئول برای مقوله پیش گیری از فساد در سفارت جمهوری فدرال آلمان در تهران آقای یوستوس کِمپر است.

هدایای شخصی، جبرانی یا هدایای مشابه دیگر

در این راستا اصل بر این است که قبول هر گونه هدیه بطور کلی ممنوع است. بدون اجازه اداره مربوطه در محل خدمت، کارکنان وزارت امور خارجه جمهوری فدرال آلمان در مرکز و دیپلمات های اعزامی و کارکنان محلی در نمایندگی های آلمان در جهان اجازه ندارند هیچ گونه هدیه شخصی، جبرانی یا هدایای مشابه در ارتباط با مسئولیت اداری خود قبول نمایند. دیگر مقررات در این ارتباط را میتوان در بخشنامه وزارت کشور جمهوری فدرال آلمان

در باره ممنوعیت قبول هدیه شخص یا جبرانی در تشکیلات اداری جمهوری فدرال آلمان مورخ 2004/11/08 و بخشنامه های مربوطه وزارت امور خارجه جمهوری فدرال آلمان ملاحظه نمود. اطلاعات بیشتر در این مورد را می‌توان در پاسخ به سئوالاتی که به دفعات پرسیده شده است پیدا نمائید. این مجموعه پرسش و پاسخ به مسئولیت گروهی در وزارت کشور جمهوری فدرال آلمان به منظور پیش گیری از فساد در تشکیلات اداری جمهوری فدرال آلمان در همکاری با تشکیلات اداری جمهوری فدرال آلمان و بخش اقتصاد آلمان تدوین گردیده و پرسش و پاسخ در باره قبول هدیه شخصی، جبرانی یا هدایای مشابه( پرداخت وجه) را در بر می گیرد.

این مطالب در سایت وزارت کشور جمهوری فدرال آلمان به زبان آلمانی و انگلیسی در اختیار علاقه‌مندان قرار دارد.

علاقه‌مندان میتوانند هر گونه پرسش خود در باره پیش گیری از فساد در وزارت امور خارجه جمهوری فدرال آلمان را با نماینده ویژه برای پیش گیری از فساد در وزارت امور خارجه جمهوری فدرال آلمان، در میان بگذارند.

پیش گیری از فساد