آلمان به عضویت شورای امنیت سازمان ملل متحد انتخاب گردید

Abstimmung im Sicherheitsrat عکس را بزرگ کنید (© dpa/picture-alliance)

در جریان شصت و پنجمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک در تاریخ ۱۲ اکتبر سال ۲۰۱۰، کشور آلمان به عضویت شورای امنیت سازمان ملل متحد انتخاب شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد هسته مرکزی نظام بین المللی برای حفظ صلح است. آلمان در همان دور اول انتخابات از ۱۹۲ رای کشورهای عضوء سازمان ملل متحد، ۱۲۸ رای را به خود اختصاص داده و بدین ترتیب اکثریت دوسوم آرا را کسب نمود. وزیر امور خارجه جمهوری فدرال آلمان، آقای گوئیدو وستروله بخاطر این علامت بارز اعتماد و باور به تلاشهای متعهدانه آلمان تشکر نموده عنوان کرد:

٬در دو سال آینده تمام تلاش خود را خواهیم نمود که از اعتمادی که به ما نموده‌اید رو سفید بیرون آئیم. آلمان عضویت خود در شورای قدرتمند امنیت سازمان ملل متحد را بعنوان مسئولیت و در عین حال فرصت بزرگ می‌بیند که بتواند بیش از پیش در راه صلح و امنیت بین المللی و توسعه در سراسر عالم کوشش نماید.٬

این پنجمین بار از ۱۹۷۷/۷۸ است که آلمان برای دو سال در پیش رو، در یکی از صندلی‌های میز گرد شورای امنیت سازمان ملل متحد جای می‌گیرد. شواری امنیت سازمان ملل متحد دارای ۱۵ عضو است. کشورهای چین، فرانسه، بریتانیای کبیر، ایالات متحده امریکا و روسیه اعضای دائم این شورا را تشکیل میدهند. آلمان بعنوان یکی از ده عضو غیر دائم این شورای تشکیلات جهانی همکاری کرده و به تلاشهای خود بعنوان یک عضو فعال سازمان ملل متحد ادامه خواهد داد.

در سیاست خارجی آلمان، سازمان ملل متحد نقشی محوری را بازی می‌نماید. از سال ۱۹۷۳ تا کنون که آلمان عضویت کامل سازمان ملل متحد را کسب نموده، این کشور همواره شریکی قابل اطمینان برای تحقق اهداف و ارزش‌های این سازمان جهانی بوده است. آلمان پس از ایالات متحده امریکا و ژاپن بیشترین حق عضویت را در میان کشورهای عضو پرداخت کرده و بدین ترتیب در مقام سوم در بین کشورهای جهان برای تامین منابع مالی این سازمان برای تلاش در راه توسعه بشمار میرود و این در حالیکه پرسنل بسیاری از آلمان در مجامع و موسسات سازمان ملل متحد تلاش نموده وبکار اشتغال دارند. در محوطه ساختمان‌های  سازمان ملل متحد در شهر بن/ آلمان، بیش از ۱۸ دفتر از دوائر این سازمان جامعه جهانی مستقر هستند.

وزیر امور خارجه آلمان، آقای گوئیدو وستروله در نیویورگ با این ایراد این سخنان از نامزدی جمهوری فدرال آلمان برای عضویت در شورای امنیت سازمان ملل متحد دفاع نمود. وی گفت:

٬آلمان در سراسر جهان مشهور است که هم پیمانی قابل اتکاء بوده و در راه صلح و توسعه در تلاش همگام با دیگر کشورها، کوشش می‌نماید.٬

آقای وستروله به روشنی عنوان نمود که آلمان در شورای امنیت سازمان ملل متحد تحقق اصلاحات در نهادهای سازمان ملل متحد را مد نظر خواهد داشت. هدف از این اصلاحات داشتن شورای امنیتی است که بازتاب مناسب وزنه های موجود زمان ما بوده و به قاره‌هائی مانند آفریقا و امریکای لاتین امکان تاثیر گذاری بیشتری را بدهد.

© magazin-deutschland.de

آلمان به عضویت شورای امنیت سازمان ملل متحد انتخاب گردید

UN-Vollversammlung

Startseite-AA