آلمان در سازمان ملل متحد

آلمان از ابتدای عضویت خود در سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۳ مجدانه برای تحقق ارزش‌های سازمان ملل متحد یعنی حفظ صلح، حقوق بشر، آزادی، عدالت و توسعه و امکان برقراری آن در سراسر گیتی فعالیت نموده است.

اطلاعاتی چند در باره نقش آلمان در سازمان ملل متحد

اکنون آلمان بیش از ۳۰ سال است که به عضویت سازمان ملل متحد در آمده است. علاوه بر این آلمان توانسته با تشویق بخشی از تشکیلات سازمان ملل متحد جهت استقرار دفاتر خود در این کشور، بصورت ٬ محل استقرار سازمان ملل متحد٬ توسعه یابد. بدین ترتیب تا کنون در شهر بن بیش از ده سازمان، موسسه و برنامه سازمان ملل متحد استقرار یافته اند. مقر دادگاه عالی دریانوردی در شهر هامبورگ آلمان است. اطلاعات بیشتر در این زمینه را میتوانید به آدرس زیر پیدا نمائید:

Abstimmung im Sicherheitsrat

آلمان به عضویت شورای امنیت سازمان ملل متحد انتخاب گردید

آلمان به عضویت شورای امنیت سازمان ملل متحد انتخاب گردید. در جریان شصت و پنجمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک در تاریخ ۱۲ اکتبر سال ۲۰۱۰، کشور آلمان به عضویت شورای امنیت سازمان ملل متحد انتخاب شد.

آلمان مبلغ یک ملیون یورو برای هزینه پروژه های UNHCR در ایران اهدا می‌نماید.

سفیر آلمان ، آقای برند اربل در ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۰ برابر با ۲۸ تیر ماه ۱۳۸۹ به آقای کارلوس زاخانینی، مدیر دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ( UNHCR )در ایران بطور نمادین یک فقره چک به مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ( یک ملیون)یورو تقدیم داشت. جمهوری فدرال آلمان با اهدای این مبلغ از زحمات پر ارزش UNHCR در ایران در راستای سرپرستی و رسیدگی به امور پناهندگان حمایت بعمل می آورد.

آلمان در سازمان ملل متحد

EU-Parlament tritt bei EU-Erweiterung auf die Bremse