سفر وزیر اقتصاد جمهوری فدرال آلمان، آقای زیگمار گابریل، همراه هیات اقتصادی به ایران و افتتاح پنجمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران-آلمان

Reise von Bundesminister Gabriel in den Iran عکس را بزرگ کنید (© BMWi / Maurice Weiss)

آقای گابریل، وزیر اقتصاد آلمان، از 2 لغایت 4 اکتبر 2016 در ایران حضور داشت. وی همراه جناب آقای طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی ایران، ریاست پنجمین نشست کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران-آلمان را بر عهده داشت. علاوه بر این، آقای گابریل انجمن اقتصادی ایران-آلمان را افتتاح نموده و در گفتگوهای دوجانبه ای با نمایندگان دولت ایران شرکت نمود. وزیر اقتصاد آلمان توسط هیاتی 120 نفره متشکل از نمایندگانی از بخش اقتصاد آلمان و 7 نماینده پارلمان جمهوری فدرال آلمان (بوندستاگ) همراهی شد.

آقای گابریل وزیر اقتصاد آلمان، در آستانه سفر خود به ایران چنین اظهار داشت: "پس از حل و فصل مناقشات اتمی بار دیگر برای شرکت های آلمانی و اروپایی امکان فعالیت در ایران میسر شده است. این برای شرکت های ما فرصت بزرگی به وجود می آورد زیرا نیاز مبرمی به نوسازی وجود دارد. توافقات اتمی می بایست احیا شده و ایران بار دیگر در اقتصاد جهانی نقش بیشتری ایفا کند. در عین حال ایران مسئولیت های نوینی پیش رو خواهد داشت. این در حوزه خارجی بدان معناست که در خاور نزدیک و میانه تمامی نقش آفرینان می بایست در جهت فرونشاندن خشونت تلاش کنند. لیکن در حوزه داخلی نیز اقدامات دولتی می بایست همواره در چارچوب قانون و حقوق شخصی محافظت شده افراد باشد. این رویکرد گفتگویی دو جانبه، خط مشی من در مذاکراتم طی سفر خواهد بود.

در راستای برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور، پروژه هایی که برای مدرنیزه کردن ایران حائز اهمیت بوده و اقتصاد آلمان نیز در آن زمینه از توانایی برخوردار است تعریف شدند. علاوه بر تولیدات خودرو و ساخت تاسیسات، صنعت پتروشیمی یا صنایع مرتبط با انرژی های مصرفی منجمله انرژی های تجدید پذیر در زمره این پروژه ها قرار داشتند.

حجم مبادلات اقتصادی میان ایران و آلمان در سال 2015 نزدیک به 4/2 میلیارد یورو ( با کاهش 10 درصدی  نسبت به سال گذشته) بوده است. ارزش کالاهای وارداتی از ایران به آلمان 332 میلیون یورو و کالاهای صادر شده به ایران حدود 065/2 میلیارد یورو بوده است. در نیمه نخست سال 2016 حجم صادرات آلمان به ایران با افزایشی 15 درصدی به 133/1 میلیارد یورو رسیده است.


سفر وزیر اقتصاد جمهوری فدرال آلمان، آقای زیگمار گابریل، همراه هیات اقتصادی به ایران و افتتاح پنجمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران-آلمان

Bundesminister Sigmar Gabriel