گفتمان با جهان اسلام

وزیر امور خارجه وقت دولت آلمان در سال 2002 آقای یوشکا فیشر، در راستای برداشتن گام های نوین در روابط آلمان با دنیای اسلام، اقداماتی جهت تحکیم گفتمان فرهنگی میان این کشور و کشورهای اسلامی را شروع نمود.

گفتمان فرهنگی در عصر جهانی سازی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و در تلاش برای تفاهم متقابل غیر قابل اجتناب است.

دوره بینا فرهنگی (CrossCulture)

وزارت امور خارجه آلمان پشتیبان مالی یک پروژه برگزارکننده دوره بینا فرهنگی میان آلمان و جهان اسلام است. جوانان شاغل به کار می توانند از این طریق ارتباطات جدید ایجاد نموده و نه تنها در زمینه شغلی، بلکه درباره فرهنگ متقابل نیز به تجربیات کاربردی دست یابند. در راستای پروژه بینا فرهنگی تاکنون پنج جوان ایرانی که بتازگی وارد بازار کار شده اند توانسته اند این دوره را به پایان برسانند. دو جوان آلمانی نیز در موسسات فرهنگی ایران کار آموزی کرده اند.

گفتمان فرهنگی در وزارت امور خارجه آلمان

وزارت امور خارجه آلمان، عموما با استفاده از بودجه اختصاصی این وزارتخانه برای پیشبرد سیاست های فرهنگی و آموزشی، در سراسر جهان برای ایجاد گفتمان و تبادل میان فرهنگ ها تلاش بسیار می کند. این وزارتخانه گفتمان با جهان اسلام را از سال 2002 بخشی از سیاست خود قرار داده است. هدف از این گفتمان درک متقابل میان غرب و جهان اسلام، پشتیبانی از تکثر گرایی در جامعه، و زدودن کلیشه های ضد غربی و خصمانه در جوامع اسلامی است. هر ساله نزدیک به چهار میلیون یورو بودجه به پروژه ها و برنامه های تبادل افراد اختصاص پیدا می کند. بخش اعظم این بودجه به مصرف سازمان های رابط بخش فرهنگی و آموزشی وزارت امور خارجه مانند انستیتو گوته ، موسسه تبادلات آکادمیک آلمان (DAAD)، و انستیتو روابط خارجی می رسد. پرداختن به مدارس و آموزش و فعالیت برای جوانان از کانون های توجه برنامه گفتمان به شمار می روند. تاکید دیگر این پروژه بر برنامه هایی است که تبادل نظر و گفتگو در داخل جوامع اسلامی را رونق بخشند.

Qantara.de

قنطره (پل) – پلی به جهان اسلام

اخبار از و درباره جهان اسلام به زبان های آلمنی، عربی، ترکی و انگلیسی

گزارش انستیتو روابط خارجی آلمان (IfA): غرب و جهان اسلام

گفتمان و تفاهم در سایه ترس و اعمال خشونت چه شانسی دارند؟ گزارش انستیتو روابط خارجی IfA درباره وضعیت روابط فرهنگی میان جهان غرب و جهان مسلمان به دنبال یافتن یک پاسخ است. این گزارش مقاله ایست که در راستای پروژه "گفتمان اروپا و اسلام" توسط IfA و با استفاده از بودجه وزارت امور خارجه آلمان انجام می گیرد. در این گزارش گروهی از نویسندگان مستقل مسلمان و روشنفکر از کشورهای مصر، سوریه، فلسطین، بوسنی و هرزگوین، پاکستان، و مالزی دیدگاه خود را درباره مشکلات اصلی میان جهان غرب و جهان اسلام بیان کرده، و تلاش برای تفاهم و غلبه بر ترس و نفرت را نمایان می کند.