نماینده امور حقوق بشر به مناسبت روز بین المللی مخالفت علیه مجازات اعدام

امروز، روز مخالفت علیه مجازات اعدام برای من موقعیتی است که قدردانی ام را نسبت به تمامی مدافعان حقوق بشر که در سراسر جهان برای از میان برداشتن این مجازات بی رحمانه و غیر انسانی تلاش می کنند ابراز نمایم.  کار شما در بسیاری کشورها و در سال های اخیر از طریق قانونگذاری های جدید و فشارهای دولتی دشوار تر شده است.
گرچه تلاش بر علیه مجازات اعدام اغلب برای کنشگران این عرصه دشوارو مخاطره آمیز است، اما بیهوده و بی ثمر نیست. در سراسر جهان تمایل به سوی براندازی مجازات اعدام پیش می رود و تعداد قلیلی از کشورها احکام اعدام اجرا می کنند. شمار زیادی از اعدام ها در  تعداد کمی از کشورها مانند چین، عراق، ایران، کره شمالی، پاکستان و عربستان سعودی به اجرا در می آیند.
در اروپا و امریکای جنوبی هر کدام تنها یک کشور وجود دارد که مجازات اعدام را اجرا می کند و در اقیانوسیه، مجازات اعدام در بیشتر کشور ها  - آخرین بار در نائورو - برچیده شده است. در ایالات متحده نیز تنها در ایالات کمی اعدام به اجرا در می آید. علاوه بر این کشورهایی هستند که گرچه در آن ها مجازات اعدام وجود دارد، اما درمجامع عمومی بحث و جدل هایی در خصوص این موضوع در جریان هستند مانند ژاپن و همچنین در بلاروس.
نظر به تمایل جهانی بر علیه مجازات اعدام، تعمل برانگیز است که اخیرا در برخی کشورها مانند فیلیپین  و جزایر مالدیو بازگشت به مجازات اعدام محتمل به نظر می رسد.
احکام اعدام، اغلب بر اساس احکامی شک برانگیز و برپایه شکنجه و اقرارهای اجباری صادر می شوند. به این ترتیب خطر صدور احکام اشتباه وجود دارد. فناوری های نوین نشان می دهند که شمار بالایی از انسان ها به ناحق محکوم شده اند – موضوعی که دلیلی بر شک نسبت به مجازات اعدام به دست می دهد. کسی که حیاتی را می گیرد، دیگر نمی تواند آن را بازگرداند.
از این رو قاطعانه مجازات اعدام را به مثابه مجازاتی غیر انسانی و بی رحمانه مردود می دانم. تمامی کشورهایی که هنوز در آن ها مجازات اعدام به اجرا در می آید را فرا می خوانم تا این شکل از مجازات را لغو نموده یا حداقل اجرای آن با تعلیق جایگزین نمایند. من به همراه جامعه مدنی و شرکای مان در اتحادیه اروپا همچنان در جهت رسیدن به این هدف تلاش خواهم کرد.            

نماینده امور حقوق بشر به مناسبت روز بین المللی مخالفت علیه مجازات اعدام

Menschenrechte