آقای اشتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان پیرامون روز اجرای برجام: "موفقیت تاریخی دیپلماسی"

به منظور اجرای تعهدات ایران بر اساس توافق هسته ای وین در روز اجرای برجام، وزیر امور خارجه جموری فدرال آلمان، آقای اشتاین مایردر روز 26 دی ماه 1394 اعلام کرد:
از امروز این اطمینان حاصل شد که ایران به تمامی توافقات وین به طور کامل عمل کرده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی بررسی و تأیید نموده است که بیش از دو سوم از سانتریفیوژها برچیده شده و اورانیوم غنی شده به خارج از کشور منتقل گردیده و در حال حاضر نیز هسته راکتور پلوتونیوم در اراک غیرقابل استفاده گردیده است.
برنامه هسته ای ایران برای سالیان سال تحت محدودیت های فنی شدید و قوانین نظارتی دقیق قرار خواهد گرفت. بدین ترتیب راه ایران برای دستیابی به سلاح های هسته ای به طور مطمئن و قابل بررسی، بسته شده است.
امروز عده بسیاری می توانند در منطقه ای که دچار بحران ها و درگیری های سخت شده است اندکی با خیال آسوده نفس بکشند. حداقل از بروز خطر واقعی گسترش تسلیحات هسته ای در این منطقه برای آینده قابل پیش بینی، جلوگیری شده است.
در عوض، تحریم های اقتصادی و مالی وضع شده از طرف ما علیه برنامه هسته ای ایران لغو می شود. معاملات تجاری با ایران دوباره مجاز می گردد و این فرصت ایجاد می شود که روابط بین ایران و جهان در مجموع  وارد مرحله نوینی گردد حتی اگر درگیری های دیگر ادامه داشته و نیز اختلاف نظر و تضاد منافع باقی بماند.
امروز به درستی می توانیم از یک موفقیت تاریخی دیپلماتیک سخن به میان بیاوریم. برای من شخصا هم این یک لحظه بزرگ است.
دیپلماسی می تواند براختلافات به ظاهرحل نشدنی غلبه کرده و بحران های خطرناک را خنثی نماید. امیدوارم که این تشخیص منجر گردد تا در ایران و دیگر کشورهای منطقه فرصت های جدیدی در جهت حل صلح آمیز اختلافات و تلاش جدی در جهت حفظ روابط خوب میان کشورها ایجاد شود.
 این مسئله ما را امیدوار می سازد که می توانیم در خنثی کردن دیگر بحران ها و درگیری ها در منطقه موفق باشیم، به خصوص با در نظرگرفتن جنگ داخلی در سوریه. این مسئله یک شبه انجام نخواهد شد و آسان نمی باشد - اما این مسئله در خصوص مذاکرات هسته ای با ایران نیز صادق بود.