پرسش هایی که مکرر پرسیده می شوند

برای سهولت کار شما در یافتن اطلاعات، مجموعه ای از سئوال هائی که مراجعین بخش حقوقی – کنسولی بطور مکرر می پرسند، تهیه کرده ایم. لینکی که در ذیل هر پاسخ کوتاه داده شده است، شما را به صفحه اینترنتی مربوطه سفارت هدایت می کند و در آنجا اطلاعات بیشتری در مورد موضوع پیدا می کنید. سایر اطلاعات که مربوط به اتباع آلمانی می شوند (گذرنامه، شناسنامه، اطلاعات مسافرتی و غیره) در وب سایت سفارت به زبان آلمانی پیدا می کنید.

پرسش ها و پاسخ ها:

۱. ازدواج در ایران

۲. تهیه مدارک

۳. تأیید مدارک

۴. ازدواج در آلمان

۵. ارث

۶. گواهی فوت

۷. اقامت

۸. درخواست صدور گواهی عدم سوءپیشینه

۹. تأیید صحت مدارک آلمانی

۱۰. گواهینامه رانندگی

۱۱. فهرست وکلای ایرانی

۱. ازدواج در ایران

آیا ازدواج من در ایران، در آلمان هم معتبر است ؟ برای ثبت ازدواج چه باید بکنم؟

اگر ازدواج در ایران طبق قوانین صورت گرفته و ثبت شده باشد، در آلمان هم به رسمیت شناخته می شود و نیازی به ثبت ازدواج در ادارات آلمان نیست. به عنوان سند ازدواج معمولا ترجمه رسمی سند ازدواج به زبان آلمانی کافی است. چنانچه زوج یا زوجه آلمانی باشد، امکان ثبت ازدواج در آلمان و دریافت سند ازدواج آلمانی وجود دارد.

۲. تهیه مدارک

من در آلمان زندگی می کنم و نیاز به اصل شناسنامه ایرانی خودم دارم تا در آلمان ازدواج کنم. آیا سفارت می تواند این مدرک را برای من تهیه کند؟

نه. سفارت اصولا نمی تواند مدارک ایرانی را تهیه نماید. درخواست در مورد مدارک جدید را می توانید به نماینده های سیاسی ایران در خارج از کشور بدهید. علاوه بر این می توانید به یک وکیل یا به یکی از اقوامتان در اینجا وکالت بدهید.

۳. تأیید مدارک

من در آلمان زندگی می کنم و برای ارائه به ادارات در آلمان نیاز به تایید و تصدیق سند ازدواج یا شناسنامه ام توسط سفارت آلمان را دارم. اصل سند نزد من است. آیا می توان سند را جهت تایید با پست به سفارت فرستاد یا کپی آن کافی است؟

نه. در خواست تایید و تصدیق مدارک فقط با حضور مقابل باجه امکان دارد. درخواست با پست امکان ندارد. کسانی که در تهران زندگی نمی کنند ، می توانند مدارک خود جهت تایید را توسط آشنا و فامیل ارائه نمایند. ارائه کپی کافی نیست. برای تایید حتما اصل مدرک باید ارائه شود. سایر اطلاعات برای تایید مدارک:

۴. ازدواج در آلمان

اگر بخواهم با یک تبعه ایرانی در آلمان ازدواج کنم، چه کارهائی باید انجام بدهم؟

اتباع ایرانی برای سفر به المان جهت ازدواج نیاز به ویزا برای ازدواج دارند. قبل از درخواست ویزا باید با اداره ثبت مربوطه در آلمان وقت ازدواج تعین شده باشد. برای این کار نامزد شما باید اظهارنامه (و در مواردی وکالت) بدهد. این اظهار نامه را می توان در بخش کنسولی سفارت تأیید کرد.

۵. ارث

به من یک خانه / حساب بانکی در آلمان به ارث رسیده است. بانک در خواست برگه انحصار وراثت را دارد. این برگه را به چه طریق می توانم تهیه کنم؟

درخواست صدور انحصار وراثت آلمانی باید توسط دفتر خانه تنظیم شود. بخش کنسولی می تواند این اسناد را تنظیم نماید. حتما باید قبل از آن بطور مفصل مشاوره صورت و وقت گرفته شود.

۶. گواهی حیات

اداره بیمه از من یک گواهی حیات خواسته است. این چه گواهی است و چطور می توانم این گواهی را بگیرم؟

ادارات بیمه بازنشستگی سالی یک بار در خواست گواهی مبنی بر این که فرد بازنشسته در قید حیات است را می کند، چون حقوق بازنشستگی تا پایان عمر به فرد داده می شوند. معمولا فرد بازنشسته فرم های مربوطه را توسط پست از اداره بیمه دریافت می کند. شما باید با آن فرم ها و با گذرنامه خودتان شخصا به سفارت مراجعه کنید.

۷. اقامت

من در جستجوی یکی از اقوام هستم که گویا ساکن ایران است. آیا سفارت می تواند در یافتن نشانی او کمکم کند؟

امکان یافتن نشانی و آدرس توسط سفارت وجود ندارد، زیرا در ایران نه مانند آلمان مرکز ثبت ساکنین هست و نه مرکز ثبت اتباع خارجی و نه دفتر تلفن های کافی و جامع. در ایران نقل مکان و سکونت نیاز به اطلاع و ثبت ندارد.

۸. درخواست صدور گواهی عدم سوءپیشینه

چگونه می توانم یک گواهی عدم سوء پیشینه آلمانی درخواست کنم؟

اداره دادگستری آلمان گواهی عدم سوء پیشینه آلمانی صادر می کند. درخواست مربوطه باید بصورت تایید شده برای اداره دادگستری آلمان ارسال شود. تایید امضا توسط بخش کنسولی سفارت صورت می گیرد.

۹. تآیید صحت مدارک آلمانی

مترجمین در تهران می گویند برای ترجمه مدارک به فارسی باید مدارک ممهور به مهر سفارت باشد. آیا سفارت می تواند مدارک آلمانی من را جهت انجام تر جمه آنها به فارسی تایید کند؟

نه. معمولا اصالت مدارک توسط سفارت تایید نمی شود. مدارک آلمانی که باید در ایران ارائه شوند باید توسط یکی از نماینده های سیاسی ایران در خارج تایید و تصدیق شوند.

۱۰. گواهینامه رانندگی

آیا من می توانم در سفارت درخواست یک گواهینامه رانندگی جدید بدهم؟

نه. سفارت اداره صدور گواهینامه رانندگی نیست. اداره مسئول صدور گواهینامه رانندگی همیشه اداره راهنمائی و رانندگی در آخرین محل اقامت شما در آلمان می باشد.

پرسش هایی که مکرر پرسیده می شوند (مربوط به بخش حقوقی)

Frage- und Ausrufezeichen, (c)  picture-alliance/chromorange