درخواست صدور گواهی عدم سوءپیشینه

هر کسی که مدتی طولانی در آلمان زندگی کرده باشد، حق دارد تا از اداره دادگستری آلمان درخواست صدور گواهی عدم سو پیشینه کند. اگر در خارج از آلمان اقامت دارید، امضا شما روی برگه درخواست باید از طرف سفارت تایید شود. هزینه تایید 20 یورو است. ( پرداخت نقدی و به ریال ایرانی).  لطفاً در این مورد به لینک مربوطه دقت کنید:

تأیید امضاء

علاوه بر هزینه فوق، ۱۳ یورو هم برای صدور گواهی توسط اداره دادگستری آلمان دریافت می شود. این مبلغ باید پیشاپیش به حساب بانکی اداره دادگستری آلمان پرداخت شود. سفارت نمی تواند این مبلغ را دریافت کند. سپس شما برگه درخواست را همراه با رسید پرداخت برای اداره دادگستری آلمان ارسال می کنید. پس از صدور، گواهی عدم سو پیشینه مستقیما به آدرسی که شما داده اید و یا به سفارت فرستاده می شود. لطفا دقت کنید که آدرس شما از نظر پست صحیح و فعال باشد. مدت زمان صدور گواهی بستگی دارد که نامه ها چه مدت در پست طول می شد و معمولا بین یک تا دو ماه طول می کشد. اگر در مورد روند صدور گواهی سئوالی دارید، لطفا مستقیما با اداره دادگستری آلمان تماس بگیرید. توجه کنید که هر نوع اطلاعات دیگر را از برگه های اطلاعاتی اداره دادگستری آلمان دریافت کنید.

فرم درخواست صدور گواهی عدم سوءپیشینه , PDF 1,537.93k

درخواست صدور گواهی عدم سوء پیشینه (به زبان انگلیسی) , PDF 260.13k
برگه راهنما جهت گواهی عدم سوءپیشینه , PDF 1,649.8k

اداره دادگستری آلمان