کمک رسانی برای شهروندان آلمان در موارد اضطراری

Notruf-Schild, (c) picture-alliance/chromorange عکس را بزرگ کنید (© picture-alliance/chromorange)

در موارد اضطراری و خارج ار ساعات اداری میتوان با کشیک سفارت آلمان در تهران، شماره تلفن 9121131007 (0098) تماس گرفت.

تلفن کشیک سفارت آلمان در تهران تنها برای موارد اضطراری است مانند، فوت ، بیماری ناگهانی یا بازداشت و مشابه آن.

کشیک سفارت آلمان در تهران نمی‌تواند اطلاعات در باره امور عادی کنسولی یا روند صدور روادید در اختیار قرار دهد. بدین منظور میتوانید در ساعات اداری از طریق ارسال پست الکترونیک (E-Mail) به Kontaktformular der Botschaft  اقدام نمائید .

با ارسال پیامک به زبان آلمانی یا انگلیسی نیز خواهید توانست با کشیک سفارت آلمان در تهران تماس حاصل نمائید.

در صورت فوت شهروندان آلمان در ایران

در ایران شرکت های کفن و دفن وجود ندارد. به طور معمول یکی از بستگان تقبل می نماید که به مقامات مسئول مراجعه کرده و تشریفات اداری مربوطه را انجام دهد.

سفارت آلمان می تواند برای انجام تشریفات انتقال به آلمان کمک نماید. به طور کلی امکان سوزاندن جسد متوفی به دلیل قوانین اسلامی وجود ندارد.