گرفتن وقت برای درخواست گذرنامه آلمانی

Reisepass عکس را بزرگ کنید (© dpa/ picture-alliance)

از هم‌اکنون این امکان وجود دارد که برای دادن درخواست جهت گرفتن گذرنامه آلمانی و یا گرفتن گواهی تولد نوزاد بطریق آن لاین وقت بگیرید.

هدف بهینه کردن کار باجه ها و کنترل ورود متقاضیان می باشد.

شما می توانید از جمله از طریق سایت گذرنامه سفارت وارد سیستم گرفتن وقت شوید.

www.teheran.diplo.de/pass

پس از این که موفق شدید وقت بگیرید، از طریق ایمیل یک تاییدیه دریافت می کنید. لطفا این تاییدیه را چاپ کنید و هنگام مراجعه به سفارت در وقت گرفته شده، آن را نشان بدهید. ورودی باجه گذرنامه درب کوچکی است که  سمت راست درب ورود اتومبیل ها و سمت چپ ورودی ویزا قرار دارد.

 لطفا به موقع و قبل از دریافت وقت از طریق سایت سفارت کسب اطلاع کنید که چه مدارکی را نیاز دارید. لطفا بخصوص دقت کنید که عکس گذرنامه ای شما با معیار های بیومتریک منطبق باشدو شما در صورت امکان برگه معرفی خود در آلمان را همراه داشته باشید.

 وقت برای گذرنامه آلمانی باید بطور معمول بصورت کوتاه مدت در دسترس باشند. دقت کنید که از وقتی  که برای درخواست گذرنامه آلمانی می گیرید، اصولا نمی توانید برای دادن درخواست ویزا استفاده کنید.