امور باز نشستگی

امور مربوط به بازنشستگی باید عموما از طرف خود بازنشستگان و موظفین مستقیما با اداره بیمه مر بوطه حل و فصل شود. مقرراتی در مورد دخالت سفارت وجود ندارد. سفارت خانه ها می توانند فقط اطلاعات کلی بدهند.سوالات خود را باید با کارشناس مربوطه در شکت بیمه در میان بگذارید.

گاهی در امور مر بوط به بازنشستگی نیاز به گواهی و تاییدیه های رسمی است. این گواهی ها را می توانید از سفارت در ساعات اداری ( یک شنبه تا پنج شنبه از ساعت 7/30 الی 10/30 ) از بخش کنسولی تهیه نمائید. صدور گواهی ها برای ادارات و شرکت های رسمی بیمه مجانی است. این مورد در باره تایید و تصدیق گواهی ها هم که شرکت های بیمه می خواهند ، صدق می کند.

تأیید مدارک

گواهی حیات

این گواهی را می توانید از سفارت در ساعات اداری ( یک شنبه تا پنج شنبه از ساعت 7/30 الی 10/30 ) تهیه کنید. معمولا یک بار در سال شرکت های بیمه در آلمان گواهی حیات می خواهند. فرم هائی را که شرکت بیمه فرستاده و گذرنامه خود را همراه بیاورید. اگر حقوق وظیفه می گیرید، آوردن شناسنامه هم ضروری است.
برای صدور گواهی حیات حضور شخص شما الزامی است. حتی اگر مسافت طولانی باید طی کنید و یا بیمار باشید هم حضور شما الزامی است.

لینک های زیر اداره بیمه آلمان اطلاعات خوبی به شما می دهد:

Ausland und Rente - Deutsche Rentenversicherung

امور باز نشستگی

Frau in ihren Siebzigern sitzt im Wohnzimmer am Laptop