همکاری آلمان و ایران در زمینه کشاورزی: وزیر کشاورزی جمهوری فدرال آلمان به ایران سفر کرد.

Besuch Minister Schmidt in Teheran عکس را بزرگ کنید (© dpa Teheran)

وزیر کشاورزی و تغذیه جمهوری فدرال آلمان، کریستیان اشمیت 21 و 22 فروردین سال جاری به تهران آمد. هیأتی بلندپایه مشتمل بر نمایندگانی از حوزه کشاورزی وی را در این سفر همراهی نمود. در دستور کار وزیر، در کنار دیدار با همتای ایرانی خود، محمود حجتی، ملاقات های دیگری از جمله با رییس اتاق بازرگانی ایران، محسن جلال پور نیز قرار داشت.

Besuch Minister Schmidt عکس را بزرگ کنید (© dpa Teheran)

در چارچوب این ملاقات، توافقنامه ای در زمینه دامپزشکی نیز به امضا رسید که هدف از آن مبارزه با آفات حیوانی است و بدین ترتیب معاملات با ایران را تسهیل خواهد نمود. قرار است کارگروه ها در ماه های آتی موضوعات همکاری را عمیق تر کنند.

همکاری آلمان و ایران در زمینه کشاورزی: وزیر کشاورزی جمهوری فدرال آلمان به ایران سفر کرد.

Besuch Minister Schmidt in Teheran