تحقیق و فن آوری

Windräder einer Windkraftanlage sind bei Bornstedt in der Nähe von Magdeburg... عکس را بزرگ کنید (© picture-alliance/ ZB)

امروزه بیش از نیمی از تولیدات صنایع مربوط به بخشی است که استفاده گسترده‌ای از دستاوردهای تحقیقات علمی و فناوری در آلمان می‌نماید. در این جا شما را از مهم ترین سازمانهای تحقیقاتی آلمان آگاه می سازیم:

تحصیل در آلمان - تحصیل و تحقیقات عالمی در آلمان

انجمن تحقیقات آلمان

انجمن تحقیقاتی فراون هوفر

هلم همولتس- مرکز تحقیقات آلمان

ماکس پلانک

تحقیق و فن آوری

Deutscher Zukunftspreis Lichtmikroskop

Forschen ohne Grenzen. Ausländische Wissenschaftler in Deutschland