چالشی به نام فصل جدید انرژی

یونده دهکده ای است با 800 نفر جمعیت در ایالت نیذرزاکسن و نخستین دهکده انرژی بایو در سال 2005 در آلمان.  در این دهکده همه انرژی از مواد بایو به دست می آید. این پروژه پیشاهنگ در تمام دنیا توجه ها را به خود جلب نمود. از آمریکا و ژاپن هیئت هایی به آن جا سفر کردند تا اطلاع پیدا کنند که  چطور از ذرت و غلات در یک تأسیسات بایو انرژی حاصل می شود. در آلمان هم اکنون صد دهکده از نظر انرژی خودکفا شده و نمونه هایی هستند برای تصمیمی که یک سال پیش برای گشودن فصل تازه ای در بخش انرژی گرفته شده است. Windräder عکس را بزرگ کنید (© picture alliance/dpa)

تاریخچه:  آخر ماه می 2011 کمی پس از فاجعه رآکتورها در فوکوشیما در ژاپن، دولت آلمان

تصمیمی فراگیر گرفت و به عنوان نخستین کشور صنعتی انرژی اتمی را کنار گذاشت. از 17 رآکتور موجود در آلمان، آن هایی که پیش از 1980 ساخته شده بودند، از رده خارج شدند. 9 نیروگاه باقی مانده تا سال 2022 خاموش خواهند شد. در آینده انرژی آلمان به خصوص توسط انرژی های تجدید شونده تأمین می شود. در سال 2022 35% تا سال 2050 80 % . امروزه انرژی های تجدید شونده باد، خورشید، آب و مواد بایو حدود 20% انرژی آلمان را تأمین می کند.

آلمان با خروج از بخش انرژی اتمی فصل جدید انرژی را تبدیل به پروژه ای مرکزی کرده است. وزیر محیط زیست آلمان پتر آلتمایر این فصل جدید را " یکی از بزرگ ترین چالش های آلمان" نامیده است.  

صدراعظم مرکل در شروع این پروژه امید زیاد به همکاری دولت و ایالت ها را ابراز کرد. صدراعظم مایل است تا به ویژه گسترش و ساخت سیستم کارآمدی از انرژی را تسریع نماید. مرکل در تازه ترین پیام تصویری خود گفت  آلمان در بسیاری از پروژه ها عقب است و نیاز به کابل های بزرگ حامل انرژی دارد تا مناطق صنعتی در جنوب را با انرژی باد در شمال تأمین نماید.

 

© www.magazin-deutschland.de