نامزدی آلمان برای محل صندوق آب و هوای سبز

Green Climate Fund Bonn Logo عکس را بزرگ کنید (© Bundesregierung)

فرازی از سخنان خانم آنگلا مرکل، صدراعظم جمهوری فدرال آلمان

برای حفظ آینده همه ما، پی گیری سیاست ماندگار برای حفظ محیط زیست دارای اهمیت بسیار است. اعلام نامزدی شهر بن از طرف ما به عنوان محل استقرار صندوق آب و هوای سبز ، تأکید دیگری برای آمادگی ما جهت مسئولیت پذیری در این راستا می باشد.“

آلمان مایل است با استقرار صندوق آب و هوای سبز در شهر بن سهم خود را در مبارزه بین المللی علیه تغییرات آب و هوا ادا نماید. ما بر این باوریم که خواهیم توانست برای صندوق شرایط ویژه جهت انجام تکالیف محوله، فراهم نماییم. تعامل بین بخش های گوناگون سازمان ملل متحده که امروز در شهر بن مستقر گردیده اند، بی‌نظیر است. آلمان دومین کشور تأمین کننده منابع مالی پروژه های آب و هوا در سراسر جهان است. مردم، سیاستمداران و مسئولان شرکت ها در آلمان ستون فقرات چرخش تأمین انرژی به منابع تجدیدشونده و نقش پیشتاز آلمان در این زمینه را تشکیل داده و با اکثریت از آن حمایت می نمایند. شرایط پیشنهادی ما برای صندوق، شامل ساختمانی است که مطابق با آخرین دست آوردهای زیست محیطی بنا شده و بسته جذاب از امکانات مالی و مزایای ویژه برای صندوق و همکاران آن را نیز در بر می گیرد. ما بر این باوریم که خواهیم توانست بدین وسیله امکاناتی در اختیار صندوق قرار دهیم تا فعالیت خود را به سرعت آغاز کرده و امکانات مالی جهت تحقق پروژه های نوین خود در مبارزه علیه تغییرات آب و هوا را در اختیار گیرد. دبیر خانه موقت صندوق که تدارک لازم برای شروع کار عملیاتی صندوق را در دستور کار دارد، هم‌اکنون در شهر بن مستقر گردیده است.


Kampagnenhomepage

نامزدی آلمان برای محل صندوق آب و هوای سبز

Bonn Luftbild