حفظ محیط زیست و تغییرات در زمینه تأمین انرژی

Solarkraftanlage und Bio-Energie عکس را بزرگ کنید (© dpa - Report) حفظ محیط زیست در آلمان یکی از اهداف تعیین شده در قانون اساسی برای دولت است. از گام های اصلی در مسیر این هدف، ایجاد تغییر در گزینه تأمین انرژی است که در این راستا کشور آلمان به کارگیری انرژی هسته ای را کنار گذاشته و بیش از پیش به انرژی های تجدیدشونده روی خواهد آورد.

Windräder

چالشی به نام فصل جدید انرژی

  یونده دهکده ای است با 800 نفر جمعیت در ایالت نیذرزاکسن و اولین دهکده انرژی بایو در سال 2005 در آلمان.  در این دهکده تمام انرژی از مواد بایو بدست می آید. این پروژه پیشآهنگ در تمام دنیا توجه ها را بخود جلب نمود. از امریکا و ژاپن هیئت هائی به آنجا سفر کردند تا اطلاع پیدا کنند که  چطور از ذرت و غلات در یک تاسیسات بایو انرژی حاصل می شود.

Green Climate Fund Bonn Logo

نامزدی آلمان برای محل صندوق آب و هوای سبز

آلمان مایل است با استقرار صندوق آب و هوای سبز در شهر بن سهم خود را در مبارزه بین المللی علیه تغیرات آب و هوا ادا نماید.

Friedrich Ebert Stiftung

انرژی های تجدید شونده در ایران و منطقه

بنیاد فریدریش ابرت (FES)با همکاری مرکز مطالعات منطقه ای کاسپین (BC CARE)در برلین وابسته به Freie Universität Berlin، سازمان انرژی های تجدید شونده در ایران (SUNA)، و کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران (NECOM)در روزهای سی ام و سی و یکم خرداد اقدام به برگزاری همایش "انرژی های تجدید شونده در ایران و خاورمیانه" نمود. در این همایش کارشناسانی از کشورهای آلمان و ایران جهت تبادل نظر دربارۀ انرژی های تجدید شونده نوین و تجربیات و چالش های منطقه و جهان در به کار گیری انرژی های تجدید شونده از سوی کشورهای صاحب منابع نفتی، به گفتگو نشستند.

اطلاعات بیشتر درباره فعالیت های FES در ایران و منطقه:
 
  http://www.fes.de/international/nahost

Patricia Chaves

حفظ محیط زیست‏

حفظ محیط زیست در آلمان یکی از اهداف تعیین شده در قانون اساسی برای دولت است. از گام های اصلی در مسیر این هدف، ایجاد تغییر در گزینه تأمین انرژی است که در این راستا کشور آلمان بکارگیری انرژی هسته ای را کنار گذاشته و بیش از پیش به انرژی های تجدید شونده روی خواهد آورد.

حفظ محیط زیست و تغییرات در زمینه تأمین انرژی

Containerschiff auf der Elbe

گالری عکس: انرژی های تجدیدپذیر