لیز، وزیر اقتصاد ایالت نیدرزاکسن نمایندگی در تهران را افتتاح می کند

Niedersächsischer Wirtschaftsminister Olaf Lies عکس را بزرگ کنید (© Olaf Lies - olaf-lies.de, Thiemo Jentsch)
ایالت نیدرزاکسن به عنوان نخستین ایالت آلمان، نمایندگی شخصی خود را در پایتخت ایران، تهران افتتاح می کند. این نمایندگی قرار است ارتباطات سیاسی و اقتصادی را برقرار نماید و از شرکت های نیدرزاکسنی در بازار ابران پشتیبانی نماید.

نیدرزاکسن روز 16 آبان به عنوان نخستین ایالت آلمان نمایندگی شخصی خود را در پایتخت ایران، تهران افتتاح کرد. این نمایندگی قرار است ارتباطات سیاسی و اقتصادی را برقرار نماید و از شرکت ای نیدرزاکسنی در بازار ابران پشتیبانی نماید.
وزیر اقتصاد اولاف لیز در مراسم رسمی افتتاح با حضور بیش از 200 میهمان در تهران گفت: «پس از سفر بسیار موفقیت آمیز ما در سال گذشته برای مان روشن شد  که می خواهیم ارتباطاتی را  که  با ایران برقرار شده عمیق تر سازیم. این کشور با 80 میلیون نفر جمعیت، بخصوص برای شرکت های نیدرزاکسنی موقعیت بسیار خوبی فراهم می آور که قاطعانه باید از آن استفاده کنیم. از این رو بسیار خرسند هستم که به عنوان نخستین ایالت آلمان این گام را در جهت افتتاح دفتر خودمان در تهران برمی داریم. اکنون شرکت های نیدرزاکسن، محلی مشخص در تهران برای مراجعه دارند. اما شرکت های ایرانی نیز می توانند با کمال میل از این ارتباط مستقیم استفاده کنند. »
این نمایندگی باید به شرکت های ایالت نیدرزاکسن، مشخصا در خصوص یافتن مکان ها مشاوره بدهد که ایجاد ارتباط با شرکای کاری احتمالی و نهادهای دولتی تسهیل شود و  جهت یابی در خصوص مسایل اقتصادی، مالیات وقوانین کار در اختیار بگذارد. خانم کاملیا کریمی به عنوان نماینده در محل به کار گمارده می شوند، که پیش از این نزد اتاق بازگارنی خارجی ایران AHK) Iran ( و نیز شمار زیادی نهادهای آلمانی زبان در تهران مشغول به کار بوده اند.
اتاق بازگارنی خارجی ایران شریک قدیمی وزرات اقتصاد نیدرزاکسن است و خانم کاملیا کریمی را در انجام وظایف اداری اش پشتیبانی خواهد کرد. ایشان همچنین به شبکه گسترده اتاق بازرگانی خارجی ایران  از جمله حدود 2300 شرکت عضو و نیز مقامات سیاسی تصمیم گیرنده این کشور در کناره خلیج فارس دسترسی دارند..
کریمی، در مراسم افتتاح گفت: «نمایندگی نیدرزاکسن در ایران همچنین باید پلی میان شرکت های ایرانی و آلمانی  باشد. پرسش هایی در خصوص ویژگی های سیاسی و فرهنگی در دنیای تجاری ایران که باید به آن ها توجه کرد می توانند مستقیما در محل، پاسخ خود را بیابند. تلاش خواهیم کرد روابط تجاری میان شرکت های ایرانی و آلمانی را عمیق تر سازیم.»  
رنه هارون، مدیر عامل اتاق بازرگانی خارجی ایران به مناسبت این مراسم گفت: «از طریق ساختار اقتصادی نیدرزاکسن که پیش از این ایجاد شده است، افتتاح یک محل مراجعه برای اقتصاد نیدرزاکسن در تهران،  گامی درست و قاطعانه است. همکاری میان وزارت اقتصاد نیدرزاکسن  و AHK  در ایران با اعتماد و شراکتی تنگاتنگ همراه است. کاملیا کریمی تقریبا 10 سال نزد AHK مشغول به کار بود و به دلیل تجربه طولانی اش د فردی ایده آل برای اشغال این پست به عنوان نماینده نیدرزاکسن است. »
آقای وزیر لیز در پایان افزود: «در دومین دیدار من در ایران هم علاقه به کالا ها و سرمایه های ایالت نیدرزاکسی بسیار زیاد بود. با ایجاد دفترمان در محل نشان می دهیم  که ما روی ایران به عنوان یک شریک اقتصادی مهم حساب می کنیم. نیدرزاکسن کاملا آگاهانه نقش پیشتاز را در میان ایالت های آلمان به عهده می گیرد. می خواهیم با توجه به تغییرات مثبت سیاسی در ایران، هرچه سریع تر روابط خوب سنتی مان را گسترش دهیم. بسیار خرسندیم که خانم کریمی را به عنوان فردی با سابقه بکار می گیریم  و این که وی با AHK  شریکی قابل اعتماد را در کنار خود دارد. »
 لیز در ادامه سفر 5 روزه هیات که حدود 70 نماینده اقتصادی را به همراه داشت، در کنار تهران از تبریز به عنوان یک قطب اقتصادی  (مرکز استان آذربایجان شرقی در مرز ترکیه) نیز دیدار داشت. گفتگوهای اقتصادی و سیاسی نمایندگان دولت و نیز دیداربا شرکت های مخلتف در برنامه سفر قرار داشت.

برای مطالعه بیشتر