آموزش حرفه ای و بازآموزی

Humboldt-Universität Berlin عکس را بزرگ کنید (© Picture-Alliance / dpa)

آلمان سرزمین ایده هاست. آموزش ، علم و تحقیق نقش اساسی در این کشور دارند. آلمان در سطح جهانی نیز نقشی مسئولانه در برنامه های آموزشی و باز آموزی اجرا می کند.

iMOVE

iMOVE برنامه ای است که از سوی وزارت آموزش و تحقیقات آلمان برای بین المللی کردن خدمات آموزش و باز آموزی آلمان تهیه شده است.

این برنامه به دست اندرکاران باز آموزی در آلمان امکان دست یابی به بازار های جهانی را فراهم می کند.

iMOVE با شعار Training – Made in در خارج از آلمان برای قابلیت های آلمان در زمینه آموزش و باز آموزی های حرفه ای تبلیغ می کند.

به سایت زیر مراجعه کنید.

ابتکار نو"مدرسه ها: همکارهای آینده"

وزیر امورخارجه جمهوری فدرال آلمان، آقای فرانک-والتر اشتاین مایر، ابتکار نویی به نام: "مدرسه ها همکارهای آینده" را عنوان کرده است. هدف از این نوآوری این است که شبکه ای جهانی با بیش از ۱۰۰۰ مدرسه درست شود تا علاقه مندی و شور و شوق جوانان را برای آلمانی مدرن بیدار کند.

آموزش حرفه ای و بازآموزی

young-germany.de- راهنما برای زندگی حرفه ای، تحصیل و استیل زندگی در آلمان