دریافت کنندگان بورسیه از موسسه تبادلات آکادمیک آلمان (DAAD) در اقامتگاه سفیر آلمان

DAAD-Stipendiaten in der Residenz des deutschen Botschafters عکس را بزرگ کنید (© DAAD-Büro Teheran)

روز 17 اسفند سال جاری، سفیرمیکائیل کلور – برشتولد  در اقامتگاه خود، از 34 تن از دریافت کنندگان بورسیه موسسه تبادلات آکادمیک آلمان  (DAAD) در سال 2017 پیش از سفر آنان به آلمان، خداحافظی کرد.
برنامه بورسیه سال جاری شامل دوره های تابستانی، اقامت های پژوهشی و و نیز بورسیه دکترا مقطع کارشناسی ارشد می شود. دانشجویان و دانشجویان مقطع دکترا از طیف وسیعی از رشته ها و از نقاط مختلف ایران هستند.
از حوزه های موثر در آینده مانند بیوتکنولوژی، اعصاب، بیوشیمی و بیومکانیک و نیز رشته های فنی مانند مهندسی، الکتروتکنیک، مدیریت محیط زیست، نمایندگی می شوند. نیز رشته های تحصیلی کلاسیک مانند فلسفه، مذاهب و شرق شناسی باستان و همچنین زبان آلمانی و ادبیات بخشی از برنامه هستند.
سفیر در این جشن، به دریافت کنندگان بورسیه برای موفقیت شان شادباش گفت و آنان را تشویق نمود تا از موقعیت های بزرگ خوبی که اقامت در آلمان به آنان ارائه می دهد برای آینده شان به خوبی استفاده کنند.    


دریافت کنندگان بورسیه از موسسه تبادلات آکادمیک آلمان (DAAD) در اقامتگاه سفیر آلمان

DAAD