اختراع های ایران و آلمان

در تقویم سال گذشته توانستیم نمادهای فرهنگ باستانی ایران و آلمان را که از جمله میراث فرهنگی جهان بشمار می‌رود، معرفی نمائیم. امیدواریم که انتخاب ما را پسندیده باشید.

در سال 1391 مایلیم شما را با ذهن خلاقه و نو آور دو ملت بیشتر آشنا نمائیم. مشابه تقویم پارسال امسال نیز در هر ماه و در هر برگ از تقویم یک اختراع جدید را خدمت شما معرفی می نمائیم.

ماه اسفند: آسپیرین

آخرین صفحه از تقویم سال 1391. در ماه فروردین با تقویم جدید سفارت آلمان، سال 1392 را آغاز می کنیم!

ماه بهمن: منشور حقوق بشر

Schach

آذرماه: بازی های ایرانی

.در ماه آذر به بررسی تأثیرات ایران بر بازی های گوناگون مانند شطرنج می پردازیم

ماه مهر: ماشین حساب و ریاضی

110 Jahre Frau am Steuer - Auf den Spuren der Bertha Benz

ماه شهریور: صنعت خودرو سازی

battery

ماه مرداد

باتری پارت ها

Schraubstollenschuhe

ماه تیر

 کفش ورزشی با استوک پیچی

nice postage stamps from the czech republic

ماه خرداد

سیستم پست

3d orange earth on a grunge background

ماه فروردین: ستاره شناسی

تقویم سال 1391

در این جا سخنان سفیر آلمان، آقای برند اربل را درباره تقویم سال 1391 مطالعه می کنید.