آلمان – سرزمین موسیقی

Erfolgreicher Solist und gefragter Klassikstar: der Geiger Daniel Hope عکس را بزرگ کنید (© Harald Hoffman/ DG)

از موسیقی کلاسیک تا موسیقی پاپ به طرز استادانه: آلمان یکی از فعال ترین صحنه های موسیقی در دنیا را دارد. در آخرین شماره مجله .de-Magazin Deutschland چهره های گوناگون این ملت طرفدار موسیقی عرضه شده است. این شماره در گزارش ها و مصاحبه های متعدد نگاهی دارد به موسیقیدانان، ارکستر ها، مدارس موسیقی درجه اول، روند های روز موسیقی ورای کلاسیک و آمار و ارقام مهم از دنیای مویسقی در آلمان.

در یک گفتگوی اختصاصی با این نشریه دانیل هوپه، نوازنده معروف ویلون از مدرن بودن باخ، ادغام راک و باروک و نیروی موسیقی سخن می گوید. در این شماره نگاهی شده به تاریخ ۴۰۰ ساله موسیقی در آلمان ، از باخ تا لنا، نیز به چهره های سرشناس موسیقی آلمان. در مقاله «تقاطع تنوع ها» نشان داده شده که آلمان تنها سرزمین ملودی های کلاسیک نیست. رالف نیمچیک، روزنامه نگار متخصص امور موسیقی در این مقاله تشریح می کند که چرا موسیقی پاپ در آلمان امروزه این همه تنوع دارد و نشانگر تنوع موجود در آلمان است. افزون بر این: معرفی مدرسه عالی موسیقی هانس آیزلر در برلین که شهرت زیادی دارد – گرافیک ، آمار و ارقام دانستنی در مورد صنعت موسیقی آلمان، سالن های معروف موسیقی و کلوب ها، ارکستر ها و مراکز ساخت ادوات موسیقی.

در مدرسه عالی موسیقی هانس آیزلر در برلین ستاره های موسیقی فردا تحصیل می کنند. همچنین در این شماره مجله : نقطه ثقل سال بین المللی بیودیورزیتت ، مطالبی درباره روش های گوناگون حفظ طبیعت در آلمان ، معرفی کشتی سازی مایر که کشتی های مجلل آن در همه دریاها در حرکت اند.

www.magazin-deutschland.de

© magazin deutschland