پروژه های بنیاد کونیگین لویزه در ایران: ٬جوانان در دیالوگ - تبادلات بین فرهنگ‌ها٬

مدرسه شبانه روزی بنیاد شهبانو لوئیزه به عنوان اولین مدرسه در غرب، همکاری در سطح مدرسه را با جمهوری اسلامی ایران شروع نموده است. پروژه تبادل بین مدارس بنیادشهبانو لوئیزه با عنوان جوانان در دیالوگ - تبادلات بین فرهنگ‌ها نامیده میشود. هدف از این پروژه از بین بردن دشمنی با فرهنگ بیگانه و ملی گرائی افراطی با فراگیری و تجربه فرهنگ دیگران است.

در سال ۲۰۰۳ برای نخستین بار دانش آموزان این مدرسه به همراه چهار معلم از ایران دیدار نمودند. میزبان این گروه در ایران وزارت کار و امور اجتماعی به اتفاق یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران بود. متعاقب آن در سال ۲۰۰۴ گروهی از دانش آموزان ایرانی نیز برای بازدید به آلمان سفر نمودند.

از این تاریخ به بعد همکاری بین مدرسه‌ها در ایران و آلمان بیشتر شد و پروژه های مشترک نیز تعریف گردیدند، از جمله پروژه آموزش توسط رسانه‌های الکترونیک و تحقیق در باره بیوگرافی شخصیت ها. در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ به ترتیب در برلین و تهران، دو کنفرانس معلمین دو کشور برگزار گردید.

جوانان در دیالوگ - تبادلات بین فرهنگ‌ها عنوان برنامه تبادل بین مدرسه‌ها بنیاد کونیگین الیزابت از طریق زدودن دشمنی با فرهنگ بیگانه و ملی گرائی افراطی در اثر فراگیری و تجربه فرهنگ دیگران است.

از سال ۲۰۰۵ تا کنون برنامه تبادل کار آموز بین آلمان و ایران وجود دارد. امکان کار آموزی در کارگاه ها، واحدهای صنعتی، دانشگاه ها، موزه ها و مراکز فرهنگی ارائه میگردد. محصلین کار آموز در این واحد ها اغلب ۱۶ سال داشته و قادر به تکلم بزبان انگلیسی نیز هستند. این محصلین در طول مدت کار آموزی خود نزد خانواده‌های کشور میزبان سکونت خواهند نمود.

هدف از این نوع کار آموزی این است که محصلین تصویر واقع‌گرایانه از زندگی و کار در کشور میزبان را بدست آورده و از فضای فرهنگی حاکم بر این جامعه آگاه گردند.

وزارت امور خارجه جمهوری فدرال آلمان از اینگونه فعالیت‌ها حمایت مالی بعمل میاورد.

وب سایت نبنیاد شهبانو لوئیزه

٬جوانان در دیالوگ - تبادلات بین فرهنگ‌ها٬

Freunde