هفته پروژه محصلین در وی تنبرگ

Schülerworkshop Wittenberg عکس را بزرگ کنید (© Deutsche Botschaftsschule Teheran)

از دوم الی پنجم ماه مارس سال جاری به مدت یک هفته در وی تنبرگ یک کارگاه بین‌المللی محصلین برگزار گردید. نوجوانان در این چارچوب امکان یافتند تا با دانش آموزان مدرسه‌های آلمانی در داخل و خارج از کشور آشنا شده و به تبادل تجارب خود پرداخته و اندیشه های خود را ارائه نمایند .تعدادی از دانش آموزان مدرسه سفارت آلمان در تهران نیز برای شرکت در این گردهمائی به وی تنبرگ سفر کردند. این دانش آموزان برداشت‌ و نظرات خود را اینگونه بیان میکنند:

پروژهیک هفته در وی تنبرگ تجربه خوبی برای همگی ما بود. ما فرصت یافتیم تا با انسانهای مهربان که برای پذیرش فرهنگ های دیگر آمادگی داشتند و با علاقه به حکایت های ما از ایران گوش فرا میدادند، آشنا شویم. در کنار جمع خوب شرکت کنندگان در این کارگاه، بازدید از شهر نیز برای ما جالب بود. در تک تک گروههای شرکت کننده تفاهم خوبی برقرار بود و بهمین خاطر نیز نتایج خوبی از کلیه تکالیف محوله، حاصل گردید.بعنوان مثال بر اساس تصور خود از یک مدرسه ایده‌آل و رویائی اقدام به تهیه پوستر کرده و آن را با افتخار به دیگران عرضه نمودیم. حتی موفق شدیم تا با یک هنرمند معروف بنام اشتفان کراواچیک نیز آشنا شویم.او گوشه هائی از استعداد خود را به معرض نمایش گذاشته و تعدادی از ترانه هائی را که خود سروده بود اجرا نموده و گیتار و یک ساز ابدائی خود را نیز نواخت.آنگاه به ما یاد داد که چگونه یک ترانه را بطور دسته‌جمعی بخوانیم، بطوریکه بعداً موفق شدیم آن را برای شخصیت های مهم در یک جمع نیز اجرا نمائیم.بطور کلی در این هفته به ما خیلی خوش گذشت. ما تجربه کسب کردیم و با انسانهای جدید و تصورات نو آشنا شدیم