تبادل دانش آموز

Drei Freundinnen عکس را بزرگ کنید (© picture-alliance/ dpa)  

برنامه‌های تبادل دانش آموز، همکاری های آموزشی و ارتباط جوانان ماورای مرز کشور را توسعه داده، تفاهم و درک متقابل را افزایش داده و تساهل و آمادگی جوانان را برای پذیرش یکدیگر بالا می برد. دانش آموزان به این شکل، تماس با فرهنگ های بیگانه که برای پیشرفت شخصی و حرفه‌ای افراد روز به روز مهم‌تر می گردد را تجربه می کنند. وزارت امور خارجه جمهوری فدرال آلمان از تعداد زیادی فعالیت در حوزه ارتباط و تبادل بین مدارس حمایت نموده و آن را توسعه می دهد.

Schülerworkshop Wittenberg

هفته پروژه محصلین در وی تنبرگ

از دوم الی پنجم ماه مارس سال جاری به مدت یک هفته در وی تنبرگ یک کارگاه بین‌المللی محصلین برگزار گردید. نوجوانان در این چارچوب امکان یافتند تا با دانش آموزان مدرسه‌های آلمانی در داخل و خارج از کشور آشن...

پروژه های بنیاد کونیگین لویزه در ایران: ٬جوانان در دیالوگ - تبادلات بین فرهنگ‌ها٬

مدرسه شبانه روزی بنیاد شهبانو لوئیزه به عنوان اولین مدرسه در غرب، همکاری در سطح مدرسه را با جمهوری اسلامی ایران شروع نموده است. پروژه تبادل بین مدارس بنیادشهبانو لوئیزه با عنوان جوانان در دیالوگ - تبادلات بین فرهنگ‌ها نامیده میشود. هدف از این پروژه از بین بردن دشمنی با فرهنگ بیگانه و ملی گرائی افراطی با فراگیری و تجربه فرهنگ دیگران است.

تبادل دانش آموز

Grundschule

تبادل آموزشی (PAD)

Schüler im Klassenzimmer

بخش تخصصی امور حرفه ای بین امللی نوجوانان جمهوری فدرال آلمان (IJAB)

Gruppe von Jugendlichen in einem Park