نمایشگاه "در گرامیداشت حافظ" از هنرمند آلمانی گونتر اوکر

در این نمایشگاه، اوکر به اشعار شاعر معروف ایرانی، حافظ می پردازد و زبان شاعرانه ابیات حافظ را با دنیاهایی از تصاویر متاثر از رنگ و ضرب آهنگ به نمایش می گذارد. اوکر در کنار این گرامیداشت، در گفتگویی با دانشجویان دانشکده هنرهای زیبای تهران، همچنین به موضوع آینده هنر ایرانی پرداخت.