با „DAFI“ به سوی فارغ التحصیلی – داستان موفقیت روزهان

Frau Rozhan Tajik عکس را بزرگ کنید (© UNHCR)

وی با کمک برنامه طرح ابتکاری آکادمیک آلمان برای آوارگان – آلبرت اینشتین (DAFI)  که از نظر مالی توسط دولت جمهوری فدرال آلمان تامین می شود، تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه تهران، که یکی از معتبر ترین دانشگاه های کشور است، در رشته میکروبیولوژی به اتمام رسانده است. وی قصد دارد از رشته تحصیلی خود در راستای بازسازی کشور خود افغانستان استفاده کند.
برنامه DAFI  که برای نخستین بار در سال 1992 از سوی دولت جمهوری فدرال آلمان کلید خورد، سالانه تقریبا بطور 100% از نظر مالی از سوی دولت این کشو تامین مالی می شود.  

این میکرو بیولوژیست 30 ساله امروز می گوید: «این برنامه واقعا یک برکت است. (...) هزینه های تحصیلی مثل یک بار برای خانواده من بود. (...) در مورد خواهرم دیدم که مسایل و مشکلات مالی تا چه اندازه می تواند اعصاب را برانگیخته کند و چه تأثیرات منفی بر روی بازدهی تحصیلی داشته باشد. من خیلی خوش شانس بودم که توانستم این مشکلات را از طریق حمایت و پشتیبانی DAFI پشت سر بگذارم.
در حال حاضر روزهان تاجیک به عنوان رایزن فرهنگی- مطبوعاتی NRO HELP  در افغانستان مشغول به کار است.