گردهمایی ایران و آلمان: جنگ سرد: یک مرور آلمانی-ایرانی به مناقشه بین دولت ها

Dr. Ulrich Mählert عکس را بزرگ کنید (© Dr. Ulrich Mählert)

سفارت آلمان در تهران با همکاری دانشکده تاریخ دانشگاه تهران در تاریخ 29 اردیبهشت سال جاری به شرکت در جلسه بحث و گفتگو با موضوع جنگ سرد، دعوت می کنند. دکتر اولریش ملرت، تاریخدان آلمانی و برگزار کننده نمایشگاه «جنگ سرد: علت ها، تاریخ، پی آمدها» به همراه آقای پروفسور احمدی، تاریخدان از دانشگاه تهران و کاوه بیات در خصوص تاثیراتی که مناقشه بین دولت ها بر روی هر دو کشور داشته است بحث و گفتگو خواهند داشت. آیا تجربیات و نتایج مشترکی وجود دارند که بتوانیم از این فصل از تاریخ مان بدست آوریم؟ چه تحولاتی در نهایت، به پایان جنگ سرد انجامیدند؟ متخصصین ما می خواهند به این پرسش ها و پرسش های بسیار دیگری بپردازند. در پایان بحث نیز امکان پرسش و پاسخ برای شرکت کنندگان وجود خواهدداشت.
از شرکت شما دراین جلسه خرسند خواهیم شد! Dr. Kaveh BAYAT عکس را بزرگ کنید (© IBNA (www.ibna.ir))

نکته مهم: این مراسم در محل دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. از این رو شرکت افراد غیر دانشجو فقط در صورت ثبت نام پیشاپیش به آدرس tehe%27%diplo%27%de,ku-s1  امکان پذیر است.
شرکت در جلسه رایگان می باشد.
مکان: تالار جنبی علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
تاریخ و زمان: 29 اردیبهشت 1395، ساعت 15:00
زبان همایش فارسی و آلمانی با ترجمه همزمان خواهد بود.

گردهمایی ایران و آلمان

Ausstellung "Kalter Krieg"