نمایش هملت

Hamlet-Aufführung عکس را بزرگ کنید (© Die Berliner Schaubühne)

بلیت های هر سه شب نمایش به طور کامل به فروش رفت و تماشاگران در حاشیه سالن و بالکن ها به تماشا ایستادند. تفسیر جدید نمایش، خیلی زود از سوی مخاطبان پذیرفته شد و مکالمات فی البداهه میان آیدینگر و تماشاگران هر لحظه فشرده تر می شد.  در پایان، تماشاچیان به احترام ایستاده و گروه را تشویق کردند و شعار هملت، سر دادند – واکنشی که در تئاترهای ایرانی مرسوم نیست.
اجرای گروه تئاتر برلین تاکیدی بر فشرده تر شدن همکاری های فرهنگی میان آلمان و ایران است. این نمایش، اوج جشنواره فجر بود و از همین رو هم دو جایزه در بخش رقابتی بین الملل را از آن خود نمود: جایزه بهترین نمایشنامه و بهترین بازیگر نقش اول.  
Hamlet-Aufführung عکس را بزرگ کنید (© Die Berliner Schaubühne)