کانال دوم تلویزیون آلمان (ZDF) به عنوان میهمان: مدیر کل، دکتر توماس بلوت به تهران سفر کرد

ZDF-Besuch in der Residenz des Botschafters عکس را بزرگ کنید (© Deutsche Botschaft Teheran)

میهمانان بلند پایه از دنیای رسانه: هیأتی چهار نفره از کانال دوم تلویزیون آلمان به سرپرستی دکتر توماس بلوت از 18 تا 20 فروردین از تهران بازدید کرد. این هیأت با صاحبان مشاغل وهمچنین نمایندگانی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (IRIB) نیز ملاقات نمود که برای میهمانان آلمانی، شرح مختصری از کانال های تلویزیونی و رادیویی متعلق به این سازمان بیان کردند. مراسم استقبالی در اقامتگاه سفیر، این دیدار را کامل و برای هیأت، امکانی جهت انجام گفتگوهای عمیق تر ایجاد کرد.