فرم درخواست روادید

Zuständigkeit عکس را بزرگ کنید (© colourbox)

بنا بر آیین نامه روادید، سفارت آلمان تنها برای درخواست هایی که مقصد اصلی سفر آن کشور آلمان است، مسئول می باشد.

فرم درخواست روادید شنگن , PDF 108.17k

سفارت توجه شما را به این مورد جلب می کند که داشتن روادید به تنهایی اجازه ورود به شما نخواهد داد و این که دارنده روادید بایستی بتواند در مرز ثابت کند که تمامی پیش نیاز های ورود را بر اساس ماده 5 قانون مرزی شنگن دارا می باشد.

فرم درخواست روادید

تعیین وقت ویزا

Kalender

وقت برای ارایه درخواست ویزا فقط از طریق سیستم آنلاین امکان پذیر است. خواهشمند است اطلاعات مربوط به روش استفاده از سیستم تعیین وقت را با دقت مطالعه فرمایید و اطلاعات درست و دقیقی درباره شماره گذرنامه و یا نام و نام خانوادگی خود وارد کنید. در غیر این صورت وقت شما باطل می گردد.

تعیین وقت سفارت را می توانید خودتان و به صورت رایگان از طریق سایت اینترنتی سفارت انجام دهید. در صورتی که تعیین وقت سفارت را به شخص ثالثی واگذار می نمایید، لطفاً توجه داشته باشید که تضمینی از طرف بخش روادید برای اعتبار این اشخاص وجود ندارد.

در این جا به سیستم تعیین وقت وارد می شوید: